Sla navigatie over

Vilvoorde en Vlaamse Rand eindelijk erkend als centrumregio

Na meer dan 15 jaar onderhandelen krijgt Vilvoorde en de Vlaamse Rand eindelijk haar erkenning als centrumregio. De Vlaamse regering trekt in haar begroting 3 miljoen euro extra uit om Vilvoorde, Halle en Dilbeek te ondersteunen en om deze hun centrumfunctie op een correcte manier te vervullen. Vilvoords schepen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro: “Deze legislatuur zijn we er eindelijk in geslaagd om de Vlaamse regering te overtuigen om extra middelen te investeren in Vilvoorde en de Vlaamse Rand. Met deze nieuwe middelen kunnen we onder andere nu extra personeel in dienst nemen in die domeinen die door de enorme groei van Vilvoorde en de Vlaamse rand onderbemand zijn.”  

Vilvoorde en de Vlaamse Rand vragen al lang een erkenning als centrumregio. Ze werden daarin gesteund door verschillende organisaties zoals VOKA. Het is pas de laatste jaren dat ook de Vlaamse regering moest erkennen dat in deze regio en in het bijzonder Vilvoorde de explosieve bevolkingsgroei en de groeiende superdiversiteit voor extra uitdagingen zorgden waarvoor het lokale bestuur niet kon instaan.

Jo De Ro: “Na herhaalde hulpkreten van het stadbestuur en onderhandelingen achter de schermen door mijzelf en mijn collega’s van Open Vld en N-VA uit Vilvoorde, had minister Homans reeds vorig jaar aangekondigd dat ze extra inspanningen wou leveren voor Vilvoorde en de Vlaamse Rand. Ik ben dan ook enorm verheugd dat ze samen met Vlaams minister voor Begroting en Financiën Tommelein in de begroting van 2017, 3 miljoen euro heeft ingeschreven om Vilvoorde, Dilbeek en Halle te ondersteunen in onze centrumfunctie die we reeds jaren vervullen in de Vlaamse Rand.”

“Uiteraard dekt dit bedrag niet de volledige pot indien bv. Vilvoorde echt als centrumstad zou worden erkend, maar zoals mijn fractieleider Bart Somers het reeds in het Vlaams Parlement verwoordde, is dit een opstap en kunnen we als stad Vilvoorde nu een groeipad opstarten en de nodige investeringen stap voor stap in gang steken. Open Vld wil deze extra middelen inzetten in die domeinen waar we als stad de laatste jaren niet genoeg extra konden in investeren ondanks de exponentiële groei van onze bevolking. We denken hier onder andere aan extra personeel en werkingsmiddelen voor onze reinheidsdiensten en openbaar domein, extra mensen voor onze preventiedienst en deradicaliseringscel, extra gemeenschapswachten alsook extra mensen voor de controle op onze bouwverordeningen en de strijd tegen leegstand, huisjesmelkerij en verloedering. Daarnaast blijven er dan nog middelen over om in te zetten in onze strijd tegen schooluitval, spijbelen en kansarmoede.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder