Sla navigatie over

Vlaams minister Lydia Peeters pakt roetfilterfraude aan

Op dit moment is de autokeuring niet in staat om dieselwagens met defecte of weggehaalde roetfilters op te sporen. Daar komt binnenkort verandering in: Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters maakt samen met haar bevoegde collega’s een einde aan roetfilterfraude. Ten laatste op 1 juli 2022 zal een deeltjestellertest (PN-meting) ingezet worden tijdens de jaarlijkse autokeuring voor dieselwagens (personenwagens en lichte vracht). Daarmee wordt België voorloper in Europa in de strijd tegen roetfilterfraude.

Minister Lydia Peeters: “Met het inzetten van de deeltjestellertest neemt België hier het voortouw in Europa in de strijd tegen de roetfilterfraude. Onze luchtkwaliteit én gezondheid is van enorm belang. We zijn hierbij niet over één nacht ijs gegaan en hebben overlegd met de andere regio’s en advies ingewonnen van Europa. Er is lang gesproken over de roetfilterfraude, wij pakken ze nu aan. Dit past bovendien binnen de engagementen van Het Luchtbeleidsplan 2030.”

De drie gewesten zijn het eens geraakt over een lastenboek voor de autokeuringscentra. Die zullen nieuwe apparatuur kunnen aankopen om specifiek te controleren op roetfilterfraude. In een eerste fase worden alle voertuigen en bestelwagens met een dieselmotor vanaf euronorm 5b en recenter gecontroleerd. Op termijn willen de ministers bestuderen of deze maatregel uitgebreid kan worden naar vrachtwagens, bussen en benzinewagens.

“Wanneer een voertuig meer dan 1 miljoen fijnstof deeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt de wagen een rode kaart”, duidt minister Peeters. “De roetfilter is dan stuk, of weggehaald, en moet dus vervangen worden, binnen de veertien dagen. Daarna moet de wagen opnieuw worden gekeurd. Als een voertuig minder dan 250.000 fijnstof deeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt de wagen een groene kaart. Voor de wagens die zich in de grijze zone tussen 250.000 en 1 miljoen fijnstof deeltjes bevinden, voorzien we een overgangsperiode van 2 jaar.”

De focus van deze maatregel ligt vooral op de fraudeurs die bewust de roetfilter weghalen (of laten verwijderen) uit hun dieselvoertuig. Dat is niet onschuldig. Roet is een stof die voornamelijk vrijkomt bij de verbranding van diesel in motoren. Dankzij deze beslissing kunnen de autokeuringscentra overgaan tot de aankoop van geschikte apparatuur. “Samen met Nederland is België dankzij dit akkoord een voorloper in Europa op het vlak van de strijd tegen fijnstof, dat jaarlijks zorgt voor 7.600 vroegtijdige overlijdens in ons land”, sluit minister Peeters af.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder