Sla navigatie over

Vlaams onderwijsakkoord geeft kinderen en jongeren meer kansen

Einde mei bereikte de Vlaamse regering ene akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. In het debat hierover in het Vlaams Parlement benadrukte Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro dat Open Vld kinderen van jongs af aan alle kansen wil geven. “De hervorming van secundair onderwijs begint daarom in de kleuterklas.”

Zo zullen ouders die hun kinderen vanaf de eerste kleuterklas naar school sturen in de toekomst een vergoeding krijgen van 150 euro. “Op die manier willen we vooral die kinderen die vandaag niet vanaf hun derde levensjaar naar school gaan, in de kleuterklas krijgen,” zegt De Ro. “Vandaag missen zij hun start. En krijgen ze die achterstand vaak niet meer weg gewerkt. Met deze maatregel willen we ervoor zorgen dat ze vanaf het begin ‘mee’ zijn.’

Meer ruimte voor vreemde talen

Daarnaast heeft Open Vld tijdens de onderhandelingen hard ingezet op meer ruimte voor vreemde talen in het basisonderwijs. “Want hoe jonger men is, hoe vlotter men een taal aanleert,” zegt De Ro. “En die talenkennis is steeds de troef geweest van Vlaamse leerlingen. Een troef die we met dit akkoord alleen maar versterken.” Al van in het derde leerjaar zullen scholen in de toekomst Frans, Engels en/of Duits kunnen geven, binnen het curriculum. “Samen met taalinitiatie op nog vroegere leeftijd en aansluitend geïntegreerd taalonderwijs in het secundair, ontstaan er nu mogelijkheden voor het onderwijs om een doorlopend traject uit te tekenen om meer kinderen, meer vreemde talen aan te leren én de durf en goesting bij te brengen om ze ook te spreken.”

Keuzevrijheid

Tenslotte heeft Open Vld erover gewaakt dat ouders en leerlingen hun keuzevrijheid behouden. “Zo zal men bij een B-attest nog steeds kunnen kiezen om het jaar over te doen. Men zal dit kunnen doen met meer informatie dan nu het geval is. En daarnaast komen er ook A-attesten met verplichte remediëring. Leerlingen kunnen dus met leeftijdsgenoten mee verder gaan én nog een stuk ontbrekende kennis of vaardigheden opdoen. Allemaal maatregelen om motivatie te bevorderen en schoolmoeheid tegen te gaan,” zegt De Ro.

Voor De Ro vormt het akkoord een belangrijke stap. “Een stap waar de Vlaamse regering nu op verder moet bouwen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, de lerarenopleiding te moderniseren en samen met het parlement de eindtermen aan te passen. Samen met de onderwijshervorming zijn allemaal puzzelstukken om te maken dat binnen vijf tot tien jaar alle kinderen in Vlaanderen meer kansen gekregen hebben op een toekomst waarin ze zelf keuzes kunnen maken en geluk kunnen nastreven.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder