Sla navigatie over

Vlaams Parlement geeft invulling aan parlementaire diplomatie

Via een gezamenlijke resolutie willen de Vlaamse democratische partijen in het Vlaams parlement (N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) een efficiëntere invulling geven aan de parlementaire diplomatie. De resolutie legt duidelijke objectieven op aan de buitenlandse zendingen van de parlementsleden. “Zo zullen buitenlandse werkverplaatsingen een toegevoegde waard moeten hebben en aanleiding geven voor een parlementair vervolgtraject,” zegt Rik Daems (Open Vld), voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid en initiatiefnemer van de resolutie.

Als commissievoorzitter maakte Rik Daems bij het begin van de nieuwe legislatuur een strategische werknota op voor de werking van de commissie Buitenlands Beleid. “De nota bevat een reeks afspraken die de rol van de commissie Buitenlands Beleid moet versterken,” zegt Daems. Zo wil de commissie een betere samenwerking met de andere commissies in het parlement. Ook wil ze een nauwer contact met het werkterrein en regelmatig van gedachten wisselen met alle organisaties die bij haar werking betrokken zijn.

Nieuwe regels voor buitenlands zendingen

“Er zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over de buitenlandse reizen,” zegt Ward Kennes (CD&V). “Deze zijn onmisbaar voor een goede werking van de commissie, maar ze zullen voortaan een aantoonbare toegevoegde waarde moeten hebben, nauwer moeten aansluiten bij de werkzaamheden van de commissie en een parlementair vervolgtraject moeten krijgen.” Daarom zullen er geen grote buitenlandse zendingen meer plaatsvinden in het laatste jaar van de legislatuur. Ook zullen er meer, maar kortere zendingen zijn, met minder deelnemers. “Doel is te komen tot zendingen die leiden tot concrete aanbevelingen die het Vlaams beleid versterken,” vult Güler Turan (sp.a) aan.

Ook de buitenlandse reizen van de minister komen aan bod. Wouter Van Besien (Groen): "Het parlement vraagt dat de Vlaamse ministers verslag uit brengen bij het parlement over elke buitenlandse werkverplaatsing. Op die manier kan er ook over de buitenlandse stellingnames van de Vlaamse regering democratisch debat gevoerd worden."

Parlementaire diplomatie

De commissie wil ook ten volle haar rol spelen in de zogenaamde parlementaire diplomatie. “Een professionele, moderne en efficiënte diplomatie is noodzakelijk om de belangen van Vlaanderen op het Europese en internationale toneel te verdedigen”, zegt Jan Van Esbroeck (N-VA). “Willen we onze bevoegdheden maximaal uitoefenen en alle kansen optimaal benutten dan moeten onze Vlaamse diplomaten op een gelijkwaardig niveau en met de nodige slagkracht kunnen werken. Daarom dringen we in deze resolutie nog eens aan op een snelle actualisering van de verouderde samenwerkingsakkoorden alsook van de achterhaalde protocollijst. Het wordt immers tijd de Vlaamse Diplomatie en de Regeringsleden van de deelstaten op een correcte manier in te schalen op het buitenlandse forum.”

Tenslotte vragen de Vlaamse partijen in de resolutie om verder werk te maken van een volwaardig Vlaams Ministerie van Buitenlandse Zaken, en vragen ze dat de middelen inzake buitenlandse zaken (buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking ) op regelmatige tijdstippen worden geëvalueerd om tot een zo groot mogelijke impact te komen van het Vlaams buitenlands beleid.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder