Sla navigatie over

Vlaams Parlement keurt nieuwe hinderpremie zelfstandigen definitief goed

Zelfstandigen zullen vanaf 1 juli 2017 niet langer moeten sluiten om een compensatie te krijgen voor hinder bij openbare werken in hun buurt. Dat besliste het Vlaams Parlement vandaag met de goedkeuring van een nieuw decreet dat Vlaams Volksvertegenwooridger Mathias De Clercq samen met collega’s van de N-VA en CD&V indiende. Dat nieuwe decreet bepaalt dat de sluitingsplicht wegvalt en de hindervergoeding online kan worden aangevraagd door zelfstandigen. Na jarenlang te hebben geijverd voor deze hervorming, is De Clercq vanzelfsprekend tevreden met deze nieuwe realisatie.

De vandaag geldende sluitingsverplichting weerhoudt nogal wat zelfstandigen om de inkomenscompensatie aan te vragen. “Handelaars staan huiverachtig om hun zaak volledig te sluiten, ook al zijn ze moeilijk bereikbaar door werken voor de deur. Ze vrezen dat als ze sluiten, ze een deel van hun klanten definitief zullen verliezen”, stelt De Clercq.

De regeling die het Vlaams Parlement vandaag goedkeurde zal van toepassing zijn op ondernemingen die minstens een maand ernstige hinder ondervinden van de openbare werken, die een activiteit uitoefenen die een rechtstreeks contact met de klant vereist en die minder dan 10 werknemers in dienst hebben. “Ze zal dus gelden voor de kleine zelfstandige handelaar, die rechtstreeks inkomensverlies lijdt door de werken,” zegt De Clercq.

Geen sluitingsverplichting en minder papierlast

Zelfstandigen die aanspraak maken op de nieuwe hinderpremie worden hier automatisch per brief van op de hoogte gebracht en kunnen deze online aanvragen. Deze premie van 2000 euro wordt zonder sluitingsverplichting uitgekeerd voor de eerste 20 kalenderdagen waarin de onderneming hinder van werken ondervindt. Wie toch de deuren moet sluiten, krijgt vanaf dag 21 hier bovenop 80 euro per kalenderdag sluiting. Indien men niet in de werfzone zelf zit wordt de bestaande regeling toegepast: vanaf de 8ste sluitingsdag 80 euro per dag. De Vlaamse regering heeft voor de nieuwe premie een jaarlijks budget van 6 miljoen euro ingeschreven.

Mathias De Clercq: “Nadat ik de Kamer jarenlang op dezelfde nagel heb geklopt door steeds opnieuw voor een structurele verbetering van de hinderpremie te pleiten en de sluitingsplicht te schrappen, ben ik tevreden dat we met dit decreet vandaag die belangrijke stap vooruit zetten voor de zelfstandigen in Vlaanderen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder