Sla navigatie over

Vlaams Parlement keurt oprichting subsidieregister goed

Het Vlaams Parlement heeft vandaag de oprichting van een subsidieregister unaniem goedgekeurd. Dat register moet alle subsidiestromen in Vlaanderen in kaart brengen en zo zorgen voor meer transparantie. Vlaams Parlementsleden Maurits Vande Reyde en Stephanie D’Hose zijn tevreden met deze stap: “De Vlaamse overheid spendeert jaarlijks meer dan 13 miljard euro aan subsidies. De voorbije jaren ontstond er echter kritiek op de ondoorzichtigheid hiervan. Soms weten verschillende diensten binnen de overheid niet van elkaar dat ze aan dezelfde vereniging subsidies geven. Daar komt met dit register een einde aan. Tegen de zomer van volgend jaar moet elke Vlaming de subsidiedatabank kunnen raadplegen.”

De Vlaamse Regering kondigde enige tijd geleden de oprichting van een subsidieregister aan. Het doel van dat register is tweeledig. Enerzijds moet het alle subsidies vanuit de overheid aan rechtspersonen en feitelijke verenigingen transparant en helder weergeven. De databank zal dan ook publiek raadpleegbaar zijn. Anderzijds moet het ook mogelijke dubbele subsidiëring zichtbaar maken. Indien er misbruiken vastgesteld worden, zal er vanzelfsprekend ook ingegrepen worden.

“Vandaag keurden we de oprichting van het subsidieregister definitief goed. Nu kan er verdergewerkt worden aan het technische raamwerk van de databank. Vanaf 1 januari 2022 kunnen de verschillende departementen hun data opladen in het systeem zodat het register tegen juli 2022 helemaal klaar is alsook publiek beschikbaar via een website. Dit is een volgende belangrijke stap in het transparant maken van onze overheid”, zegt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde.

Vlaams Parlementslid Stephanie D’Hose: “Een belangrijk aandachtspunt voor ons is de mogelijkheid die andere overheden in de toekomst krijgen om aan te sluiten op dit subsidieregister. Dit kunnen lokale besturen en provincies zijn, maar evengoed het federale en Europese niveau. Ik pleitte dit voorjaar al voor een overkoepelende subsidiedatabank van lokaal tot internationaal. Zo’n aanpak kan voorkomen dat organisaties gaan ‘subsidieshoppen’ bij verschillende overheden. Ik ben dan ook tevreden dat de Vlaamse Regering deze mogelijkheid heeft voorzien.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder