Sla navigatie over

Vlaams Parlement keurt regels voor pop-up-winkels goed

Het Vlaams Parlement heeft nieuwe regels omtrent handelshuur voor pop-up winkels goedgekeurd. De nieuwe regels moeten onder andere rechtsonzekerheid voorkomen bij huurder en verhuurder. “Met dit decreet moeten ook korte huurcontracten binnen een wettelijk kader eenvoudiger worden,” zegt Willem-Frederik Schilt, die samen met parementsleden van N-VA en CD&V het initiatief nam.  

“Dit decreet slaat een driedubbele slag: met eenvoudige regels nemen we de drempels voor startende ondernemers weg. Als hun handelsconcept niet aanslaat hoeven ze geen drie jaar huur te betalen. We geven daarnaast de eigenaars van winkelpanden de zekerheid die ze zoeken. En, tenslotte, reiken we lokale besturen een puzzelstukje aan in hun leegstandsbeleid,” zegt Willem-Frederik Schiltz.

Pop-up steeds populairder

Tijdelijke winkels worden steeds populairder. Pop-up handelszaken sprongen de afgelopen twee jaar in een kwart van de Vlaamse steden en gemeenten uit de grond. Dat blijkt uit cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Zij tekenden ook op dat 16% van de lokale besturen tijdelijke handelszaken ondersteunen met bijvoorbeeld subsidies of materiële ondersteuning bij de herinrichting van het handelspand.

Toch blijven nog veel handelspanden leegstaan. Eén van de redenen daarvoor is dat eigenaars van winkelpanden weigeren hun vastgoed voor een korte termijn te verhuren. “Dat heeft te maken met de rechtsonzekerheid die er vandaag bestaat rond korte termijn huurcontracten,” zegt Willem-Frederik Schiltz. “Daarom is dit decreet van toepassing op elke huurovereenkomst voor kleinhandel die korter is dan een jaar. Ze neemt alle juridische onzekerheid voor huurder en verhuurder weg met duidelijke afspraken over beëindiging, lasten en mogelijkheden tot verbouwing. Daarbij hebben we gestreefd naar de laagst mogelijke administratieve kost voor alle partijen.”

Springplank naar duurzame handel

Met dit decreet willen de initiatiefnemers van de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld ondernemers de mogelijkheid geven om zonder veel risico’s te onderzoeken of een nieuw winkelconcept kans op slagen heeft. “Op die manier willen meer ruimte geven voor tijdelijke concepten die dan kunnen dienen als springplank naar duurzame investeringen in kleinhandel.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder