Sla navigatie over

Vlaams Parlement maakt natuurbegraafplaatsen mogelijk

Het Vlaams Parlement keurde unaniem een voorstel van decreet goed van Katrien Schrijvers (CD&V), Peter Wouters (N-VA) en Marnic de Meulemeester (Open Vld). Het decreet geeft meer mogelijkheden aan gemeenten om in te gaan op vragen van inwoners om assen uit te strooien of te begraven op andere plaatsen dan de klassieke begraafplaatsen. “Met dit decreet maken we de weg vrij om te komen tot echte natuurbegraafplaatsen, iets waar meer en meer vraag naar is,” zegt Marnic De Meulemeester.

Het nieuwe decreet past de bestaande wetgeving inzake begraafgplaatsen aan. “Gemeenteraden zullen andere plaatsen dan de afgebakende begraafplaatsen kunnen aanduiden als zones waar assen zullen mogen worden uitgestrooid of in biologisch afbreekbare asurnen begraven,” legt De Meulemeester uit. Er zijn wel enkele beperkingen, zoals een verbod om dat te doen op speelpleinen of in de buurt van scholen. “Gemeenten zullen dus volwaardige natuurbegraafplaatsen kunnen inrichten of aanduiden, waar men assen zal mogen uitstrooien of (biologisch afbreekbare) asurnen begraven. Op die manier geven we meer keuzevrijheid aan mensen respecteren we volop de lokale autonomie.”

Meer keuzevrijheid, meer beleidsmogelijkheden

Daarnaast vervalt de plicht om alle wettelijke vormen van lijkbezorging te voorzien op elke gemeentelijke begraafplaatsen. “Vandaag moet elke gemeentelijke begraafplaats naast klassiek begraven, een urneveld, een strooiweide en een columbarium hebben. Met het nieuwe decreet geldt die verplichting enkel nog over de totaliteit van alle begraafplaatsen op het gehele grondgebied van de gemeente, en dus niet meer op elke begraafplaats afzonderlijk,” aldus De Meulemeester. Deze versoepeling maakte het mogelijk om bijvoorbeeld oude parochiekerken om te vormen tot een columbarium of om oude begraafplaatsen, die niet alle vormen van lijkbezorging hadden, opnieuw te gebruiken. “Gemeenten krijgen dus meer mogelijkheden om een vernieuwend beleid inzake begraafplaatsen te voeren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder