Sla navigatie over

Vlaams Parlement organiseert hoorzitting over de toegankelijkheid van openbare gebouwen

Op initiatief van Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) besliste de Commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement om een hoorzitting te organiseren over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en meer specifiek over de studie van toegankelijkheidsbureau Inter Vlaanderen. “Deze studie toont zwart op wit aan dat de regels over toegankelijkheid in Vlaanderen niet worden nageleefd. Er is dan ook dringend een mentaliteitswijziging nodig. Toegankelijkheid betekent dagelijkse vrijheid voor 20% van de bevolking”, aldus Vande Reyde. De hoorzitting vindt plaats op woensdag 24 juni 2020 om 10u.

De wetgeving die de toegankelijkheid van openbare bouwwerken in Vlaanderen moet garanderen, wordt amper nageleefd. Dat blijkt uit een grootschalige studie van toegankelijkheidsbureau Inter Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse Regering, die op woensdag 24 juni om 10u voorgesteld wordt in het Vlaams Parlement. Van de 148 gebouwen die werden onderzocht, blijkt er geen énkel aan alle verplichtingen te voldoen. Het gaat om overheidsgebouwen, jeugdcentra, scholen, handelszaken, zwembaden en appartementsblokken. Er werd gekeken of de plannen voldoen aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid (GSVT). Daarin staan de criteria die moeten garanderen dat publieke gebouwen niet alleen vlot begaanbaar zijn voor rolstoelgebruikers, maar ook voor slechtzienden, ouders met een buggy of mensen die slecht te been zijn.

“De studie is vernietigend. Slechts 10 van de 148 plannen bleken aan de verplichtingen te voldoen. De 138 andere hadden op basis van de GSVT zelfs nooit vergund mogen worden”, zegt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld). “Van de 10 plannen die wél in orde waren, stelden experts bij plaatsbezoeken vast dat deze in de realiteit ook niet voldeden aan de toegankelijkheidseisen. Geen enkel van de onderzochte gebouwen was dus in orde.” Als reden hiervoor wordt aangehaald dat er amper kennis over toegankelijkheid bestaat bij architecten en bouwondernemingen. Er is ook nagenoeg geen controle op en er worden nooit sancties uitgesproken. Daardoor is de aandacht voor toegankelijkheid ondermaats.

Deze studie bevestigt zo het algemeen gevoel bij veel mensen dat de toegankelijkheid in Vlaanderen slecht is. Open Vld-parlementslid Vande Reyde, wiens zus zelf in een rolstoel zit na een ongeval, diende daarom een actieplan in bij de regering om tegen 2050 Vlaanderen universeel toegankelijk te maken en toegankelijkheid ook op te nemen in de anti-discriminatiewetgeving, wat in vele landen al gebeurt.

“Toegankelijkheid heeft een brede visie nodig. Het gaat over gebouwen, maar ook over beeldvorming en openbaar vervoer. Het is toch absurd dat je de treinstellen die de NMBS in 2020 aankoopt en die tot 2050 meegaan, nog steeds niet zelfstandig kan betreden met een rolstoel? Daarnaast moet toegankelijkheid een afdwingbaar recht worden. Dat is onder meer in Frankrijk en Noorwegen al het geval. De toegankelijkheid is in die landen opmerkelijk verbeterd. Laat ons ervoor ijveren dat dit ook in Vlaanderen een evidentie wordt in elk publiek ontwerp”, aldus Vlaams Parlementslid Vande Reyde. “De lockdownperiode toonde veel mensen hoe moeilijk het is om beperkt te worden in hun bewegingsvrijheid, maar een grote groep mensen in onze samenleving ondervindt die beperkingen elke dag door de slechte toegankelijkheid in Vlaanderen. Het kan gewoon niet dat 20 procent van de bevolking onze openbare bouwwerken niet kan gebruiken. Voor hen is dit dagelijkse vrijheid.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder