Sla navigatie over

Vlaams Parlement stemt nooddecreet dat ‘contact tracing’ mogelijk maakt

In het Vlaams Parlement werd vandaag een nooddecreet goedgekeurd dat de decretale basis vormt voor het organiseren van het veelbesproken contact tracing, in het kader van de exitstrategie. Dit nooddecreet maakt het mogelijk om, bij de organisatie van het onderzoek waarmee de contacten van coronapatiënten in kaart worden gebracht, te werken met externe partners.

Op 11 mei wil de Vlaamse Regering het ‘contact tracing’, of de uitrol van het onderzoek waarmee de contacten van coronapatiënten in kaart worden gebracht, volledig operationeel hebben. De regering gaat hiervoor samenwerken met verschillende externe partners: callcenters, de vijf mutualiteiten en consultancybedrijf KPMG. Om dit mogelijk te maken, keurde het Vlaams Parlement vandaag een decreet goed dat de mogelijkheid biedt om voor het contactonderzoek beroep te doen op externe partners.

Belangrijke rol voor contactonderzoek

“Het versoepelen van de maatregelen, waardoor er opnieuw meer fysiek contact tussen personen zal zijn, brengt ook het risico met zich mee dat het aantal gevallen van COVID-19 opnieuw kan toenemen. Het is dus noodzakelijk dat ook in deze fase de nodige maatregelen worden genomen om een verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Het contactonderzoek bij nieuwe besmettingen is daarin een belangrijk onderdeel en is nodig om de opening van winkels op 11 mei mogelijk te maken”, zegt CD&V-fractievoorzitter Peter Van Rompuy.

“Aangezien het versoepelen van de maatregelen in fases gebeurt is het belangrijk om zo snel als mogelijk een decretale basis te hebben voor het beoogde contactonderzoek in Vlaanderen”, zegt Open Vld-parlementslid Freya Saeys.

“Vlaanderen neemt hiermee het voortouw in het kader van contactonderzoek. Het is essentieel om de pandemie de komende weken en maanden onder controle te houden. De N-VA beklemtoont dat bij de verwerking van de gegevens strikt rekening gehouden moet worden met de privacyregelgeving. En dat ze niet langer moeten bijgehouden worden dan nodig”, aldus N-VA-fractievoorzitter Wilfried Vandaele.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder