Sla navigatie over

Vlaams Parlement stemt voor betere handhaving quarantaineregels

Het Vlaams Parlement keurde vandaag nieuwe regels goed die steden en gemeenten ondersteunen bij de handhaving van de coronamaatregelen. Zo zullen steden en gemeenten voortaan op de hoogte gebracht worden van de identiteit van personen die gevraagd werden om in quarantaine te gaan, alsook van de plaats van de tijdelijke afzondering. Daarnaast zal die ‘afzondering’ automatisch verplicht worden gemaakt. De indieners, Vlaams Parlementsleden Katrien Schryvers (CD&V) Lorin Parys (N-VA) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) willen vooral inzetten op sensibilisering, communicatie en ondersteuning van lokale besturen bij handhaving van de quarantaine.

Het Vlaams Parlement keurde vandaag het voorstel van decreet goed, waardoor steden en gemeenten op de hoogte zullen worden gebracht van wie verplicht in quarantaine moet. Het gaat dan om mensen die positief testten, mensen die een verhoogd risico lopen op besmetting, bijvoorbeeld omdat ze in nauw contact geweest zijn met een besmet persoon, en mensen die terugkeren uit een rode zone in het buitenland. Door de naam van die personen in tijdelijke afzondering en de periode van opgelegde afzondering te delen met de lokale besturen, alsook de plaats van die tijdelijke afzondering, willen de indieners de handhaving van die quarantaine verbeteren. Zo hopen de indieners dat de verspreiding van het COVID-19 virus ingeperkt kan worden, zonder bijkomende verstrengingen.

Daarnaast wordt een nieuw artikel ingevoegd in de wetgeving – enkel en alleen voor
COVID-19 – om die tijdelijke afzondering ook ‘automatisch’ verplicht te laten zijn, onder bepaalde omstandigheden. Die omstandigheden zijn dezelfde als diegene die vandaag al in de praktijk worden toegepast, maar nu wordt er een meer rechtszekere basis voor gecreëerd.

Moeilijke evenwichtsoefening

“Het is een moeilijke evenwichtsoefening. Heel veel mensen houden zich aan de maatregelen en aan de tijdelijke afzondering. Het zijn ook die mensen die niet begrijpen dat enkelen de maatregelen niet naleven. Tegen wie flagrant de regels overtreedt en blijft overtreden, moet ook opgetreden kunnen worden. Dit is nodig om de pandemie in te dijken, maar ook om het draagvlak te behouden”, zegt Katrien Schryvers, Vlaams Parlementslid voor CD&V.

“We vinden een democratisch debat en goed legistiek werk over het juiste evenwicht tussen de volksgezondheid en de beperking van sommige vrijheden belangrijk. De uitzonderingen op de algemene quarantaineregel zijn essentieel om dit een proportioneel voorstel te maken. Iemand die bijvoorbeeld voor een essentiële verplaatsing uit het buitenland komt, iemand die minder dan 48 uur in het buitenland verbleef en wie via de zelfevaluatie van de Passenger Locator Form – het document dat iedereen die België binnenkomt – niet als hoogrisico wordt aangemerkt, moet niet in quarantaine. De burgemeesters zullen ook enkel met de nodige voorzichtigheid en met respect voor de proportionaliteit kunnen handhaven. Enkel een goede samenwerking kan van een correcte handhaving een succes maken. We leggen hier een belangrijke decretale basis. Maar de controles op de luchthavens en de grens zijn geen Vlaamse bevoegdheid. Daar moeten we rekenen op de federale overheid”, vult Lorin Parys, Vlaams Parlementslid voor N-VA aan.

Willem-Frederik Schiltz en Freya Saeys, Vlaams fractieleider en Vlaams Parlementslid voor Open Vld: “In tijden van crisis is het cruciaal om de vrijheden en verantwoordelijkheden van mensen zorgvuldig tegenover elkaar af te wegen. Dat is wat ons definieert als rechtsstaat. De meeste mensen zijn van goede wil en doen hun uiterste best. Maar wanneer zij zien dat anderen er zich niks van aantrekken, dan loopt het mis. De handhaving van de quarantainemaatregelen moet uiteraard wel juridisch sluitend zijn. Met dit decreet zorgen we daarvoor. Mensen die thuis moeten blijven omdat ze een groot besmettingsrisico vormen voor anderen, zijn daar vanaf nu ook toe verplicht. Deze duidelijkheid is de enige manier waarop we de ganse bevolking kunnen blijven vragen om vol te houden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder