Sla navigatie over

Vlaams Parlement voorziet opnieuw mogelijkheid voor studenten om leerkrediet te recupereren

Het Vlaams Parlement keurde een hele reeks noodmaatregelen goed voor het onderwijs op voorstel van Vlaams Parlementsleden Koen Daniëls (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en
Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Het gaat daarbij over nieuwe beslissingen en verlengingen van eerder genomen maatregelen. Zo worden onder meer de maatregelen voor het recupereren van leerkrediet opnieuw verlengd voor het lopende academiejaar 2021-2022 én wordt voorzien in een flexibelere organisatie van het volwassenenonderwijs.

De aanhoudende pandemie zorgt ervoor dat niet alle studenten in optimale omstandigheden les kunnen volgen of examens afleggen. 'De impact van deze pandemie op studenten in het hoger onderwijs kan moeilijk overschat worden. We zorgen er daarom ook voor dat studenten dit academiejaar hun leerkrediet kunnen terugvragen voor vakken waar ze ook na de laatste examenkans niet voor slagen. Voor examens of evaluaties die niet konden worden georganiseerd, zullen studenten uiteraard ook geen leerkrediet verliezen', aldus Koen Daniëls (N-VA). 'Ook zorgen we ervoor dat voor bijvoorbeeld eindreizen de annulatieverzekering kan tussenkomen voor afgeschafte meerdaagse uitstappen tussen 21 december en 28 januari.'

'Met deze maatregelen komen we tegemoet aan de bezorgdheden op het veld. De coronacrisis heeft zwaar ingehakt op het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs en had een stevige impact op het aantal cursisten en leerlingen. Daarom zal het voor het volwassenenonderwijs mogelijk worden om flexibeler in te spelen op de leernoden van de cursisten en de noden die er zijn op de arbeidsmarkt. Een soepelere regelgeving zorgt bijvoorbeeld voor open modules en de mogelijkheid om tijdelijk nieuwe opleidingen te organiseren', zegt Loes Vandromme (CD&V).

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): 'Gelet op het grote maatschappelijk belang van zowel het deeltijds kunstonderwijs als het volwassenenonderwijs, willen we met dit coronadecreet ook de nodige maatregelen treffen om de negatieve effecten van de crisis zoveel mogelijk te beperken of te remediëren. Zo voeren we in het deeltijds kunstonderwijs een genadejaar in voor hun programmatie. Tegenvallende leerlingenaantallen in het afgelopen schooljaar hebben dus geen invloed op hun financiering voor komend schooljaar.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder