Sla navigatie over

Vlaams Parlement vraagt aan EU fundamentele koerswijziging tegenover Turkije

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde woensdagavond een resolutie goed waarin ze de Europese Unie vraagt om een koerswijziging door te voeren in haar relaties met Turkije. “Turkije schendt momenteel te veel voorwaarden om toetreding tot de Europese Unie te legitimeren. Daarom roepen wij vanuit het Vlaams Parlement de Europese Unie op tot een fundamentele strategische heroverweging van de betrekkingen tussen de EU en Turkije”, aldus initiatiefnemers Karl Vanlouwe (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open Vld).

Op donderdag 10 december staan de relaties tussen Turkije en de Europese Unie, meer specifiek de toetredingsonderhandelingen, geagendeerd op de Europese Raad. Die onderhandelingen slepen nu al vijftien jaar aan en vooral de laatste jaren is gebleken dat het huidige regime weinig goodwill toont om te voldoen aan de voorwaarden, die vereist zijn om volwaardig lid te worden van de Europese Unie.

Integendeel; de koers die het huidige regime vaart, leidde in het Europees Parlement al tot verschillende resoluties, waarin de achteruitgang van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de vrijheid van vergadering, de vrijheid van meningsuiting, de eerbiediging van de mensenrechten en de eerbiediging van de rechtsstaat in Turkije werden aangehaald.

Daarnaast schaadt Turkije om de haverklap zijn relaties met de Europese Unie door de weinig respectvolle uitlatingen van president Erdogan over verschillende Europese landen en hun leiders.

Zo mogelijk nog schadelijker voor goede relaties zijn de geopolitieke acties die Turkije uitvoert in het Midden-Oosten. Daarbij leeft Turkije evenmin het akkoord met Europa na om de vluchtelingenstroom vanuit Syrië te stoppen.

“Daarom roepen wij vanuit het Vlaams Parlement de Europese Unie op tot een fundamentele strategische heroverweging van de betrekkingen tussen de EU en Turkije, waarin de EU het multidimensionale karakter van haar relaties met Turkije erkent”, aldus Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA). “Wij vragen expliciet om de onderhandelingen en de procedure voor de toetreding van Turkije tot de EU stop te zetten en we pleiten voor een vernieuwd zakelijk nabuurschap tussen ons land en de EU.”

“Ondanks achteruitgang bij de naleving van de mensenrechten en media die aan banden zijn gelegd, blijven de oppositiekrachten in Turkije veerkracht tonen. Zolang zij de hoop niet hebben opgegeven, mogen wij dat ook niet doen”, zegt Vlaams Parlementslid Karin Brouwers (CD&V). “De resolutie laat Turkije niet volledig los. De middelen die in het kader van de pretoetredingsgesprekken voorzien zijn en die reeds voor een groot deel opgeschort werden, willen we voor een deel blijvend heroriënteren naar het Turkse middenveld.”

“Turkije is en blijft een belangrijke strategische partner. Maar het is belangrijk dat de Europese Unie duidelijke signalen geeft, ook aan haar partners. Als er rode lijnen worden overschreden, dan zullen daar gevolgen aan worden gekoppeld”, stelt Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten (Open Vld). “De EU mag niet de andere kant op kijken wanneer er rechten worden geschonden en daden worden gesteld die indruisen tegen het internationaal recht.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder