Sla navigatie over

Vlaams Parlement vraagt dringend diplomatieke actie voor het conflict in Tigray

In Tigray, de meest noordelijke regio van Ethiopië, ontvouwt zich momenteel een humanitaire crisis. Omwille van de COVID-19 pandemie verliepen politieke hervormingen moeizaam. Nadat in Tigray verboden verkiezingen werden gehouden, brak er een militair conflict uit tussen de strijdkrachten van de federale regering van Ethiopië en de regionale regering van Tigray. Om te voorkomen dat er een nieuwe hongersnood uitbreekt, is het hoognodig dat er diplomatieke actie wordt ondernomen. CD&V, N-VA, Open Vld, sp.a en Groen dienen daarom een resolutie in in het Vlaams Parlement.

Het huidig militair conflict is niet de enige reden waarom een hongersnood wordt gevreesd. Tigray werd de afgelopen maanden ook geteisterd door een sprinkhanenplaag die grote delen van de oogst vernietigde. Dit is een groot probleem voor de regio omdat 80% van de burgers in Tigray zelfvoorzienende boeren zijn. Zelfs zonder oorlog zou de sprinkhanenschade tot hongersnood leiden, tenzij er voedselhulp tot bij de mensen geraakt. De structurele voedselhulp via het internationaal gefinancierde Productive Safety Net Program is echter opgeschort waardoor meer dan 1 miljoen mensen deze levensnoodzakelijke bevoorrading niet krijgen. De coronamaatregelen bemoeilijkten de strijd tegen de sprinkhanenplaag en de hongersnood al, maar door het gewapend conflict is dit helemaal onmogelijk geworden.

CD&V, N-VA, Open Vld, sp.a en Groen vragen daarom aan de voorzitter van het Vlaams Parlement om deze resolutie aan de Vlaamse Regering, de federale regering, de regering van de Republiek Ethiopië, de regionale regering van Tigray, de Europese Commissie en de Verenigde Naties te bezorgen.

“Als er niet snel grootschalige en structurele hulp komt, dreigt er zich een humanitair drama af te spelen. Het is broodnodig dat humanitaire organisaties een ongehinderde en onvoorwaardelijke toegang krijgen tot de betrokken regio om op een veilige manier hulp te bieden aan de noodlijdende bevolking”, benadrukt Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V).

“Er zijn snel maatregelen nodig om een escalatie van het conflict in Tigray, maar ook in andere regio’s in Ethiopië, te vermijden. Gewone burgers, onder wie veel kinderen, worden het slachtoffer van etnisch geweld overal in het land. Laten we internationaal nu inzetten op het beschermen van de slachtoffers en het herstellen van de stabiliteit”, vindt Vlaams Parlementslid Joris Nachtergaele (N-VA).

“Ethiopië houdt alle humanitaire hulp voor haar bevolking tegen. Dit schendt het internationaal humanitair recht”, zegt Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Het conflict dreigt de hele regio te destabiliseren, en jaagt heel wat mensen op de vlucht. We kunnen niet toekijken hoe een nieuwe humanitaire crisis zich op het Afrikaanse continent ontvouwt. Met deze resolutie vragen we concrete actie om tot een oplossing te komen: zowel diplomatiek als humanitair.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder