Sla navigatie over

Vlaams Parlement vraagt erkenning internationale positie Taiwan

Vlaams parlementsleden Joris Nachtergaele (N-VA), Vera Jans (CD&V) en Emmily Talpe (Open Vld) vragen aan de Vlaamse Regering om de diplomatieke, economische en culturele relaties met Taiwan te versterken en op Europees niveau werk te maken van vredesonderhandelingen tussen Taiwan en China. Daarnaast willen ze ook voor Taiwan een volwaardige plaats aan de tafel van internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De voorbije weken laaiden de spanningen tussen Taiwan en China hoog op. China wil met een versterkte Chinapolitiek haar greep op Hongkong en Taiwan versterken en stelt daarbij alles in het werk om dissidente stemmen in de regio’s het zwijgen op te leggen. Voor het eerst sinds lang dreigde China met een invasie van Taiwan wanneer het eiland zich eenzijdig onafhankelijk zou verklaren. Het Vlaams Parlement vraagt de Vlaamse Regering nu om de diplomatieke, economische en culturele banden met Taiwan uit te diepen en wil de Europese Commissie aanzetten om een actieve rol te spelen in het vredesproces tussen China en Taiwan, gezien de Europese belangen in beide landen.

Vlaams Parlementslid Joris Nachtergaele: “Met deze resolutie willen we in de eerste plaats een signaal geven dat we in Taiwan een gelijkwaardige partner zien. De Taiwanese burgers hebben door hun autonomie concreet heel wat rechten en vrijheden verkregen, zoals we die kennen in westerse democratische rechtsstaten. We hebben in Vlaanderen een traditie om mensenrechten en het zelfbeschikkingsrecht van volkeren hoog op de internationale agenda te plaatsen. Met deze resolutie zetten we die traditie kracht bij.”

Vlaams Parlementslid Vera Jans: “Deze resolutie komt tegemoet aan de bezorgdheden en de vrees voor een escalatie van de spanningen tussen Taiwan en China. Daarom vragen we aan de Vlaamse Regering om de dialoog op alle niveaus aan te moedigen. Ook willen we dat de Europese Commissie wordt aangespoord om alle contacten met Taiwan uit te diepen en de samenwerking met Taiwan op economisch, cultureel en academisch niveau uit te breiden.”

Vlaams Parlementslid Emmily Talpe: “Taiwan blinkt tijdens deze pandemie uit in gedegen virusbestrijding en kent ook een sterke economische groei. Net omwille van die positie en expertise dringen we er in deze resolutie op aan om Taiwan een functie te geven waarin het kan meewerken aan mondiale uitdagingen, zoals klimaat of gezondheid. Daarnaast vragen we om in te zetten op de dialoog tussen China en Taiwan. Het doel is om tot vreedzame oplossingen te komen voor de regio, met respect voor de democratische waarden en vrijheden. Europa kan daar mee aan de kar trekken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder