Sla navigatie over

Vlaams Parlement wil geen wapenexport naar Saoedi-Arabië

De Commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement geeft in haar advies aan de Kamer over en resolutie van Groen, duidelijk aan dat ze een stopzetting wil van de wapenexport naar Saoedi-Arabië. “Daarmee geven we gevolg aan de oproep van federaal vice-premier Alexander De Croo,” zegt commissievoorzitter Rik Daems. Meteen na het paasreces zal de commissie ook een ontwerpdecreet behandelen dat het mogelijk maakt om landen op een ‘no arms’-lijst te zetten waardoor wapenexport naar dat land verboden is.

De Commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement gaf vandaag een advies aan de Kamer over een resolutie die daar is ingediend waarin gepleit wordt voor een volledige handelsboycot met Saoedi-Arabië. Zover wil de Commissie echter niet gaan. “Bonafide handelsbetrekkingen moeten kunnen,” zet Rik Daems. “Maar tegelijkertijd geven we duidelijk aan dat we een stopzetting willen van elke vorm van wapenexport naar dat land en dit omwille van de rol die Saoedi-Arabië speelt in het bloedige conflict in Jemen en de humanitaire crisis die dat veroorzaakt bij de lokale bevolking.” Eerder pleitte ook federaal vicepremier De Croo al voor zo een wapenboycot.

Strengere Vlaamse regels op komt

Daarnaast werd er afgesproken dat de commissie meteen na het paasreces de bespreking start van het ontwerpdecreet dat de Vlaamse regels voor wapenexport verstrengd. “Het nieuwe decreet maakt het mogelijk om landen op een ‘no arms’-lijst te zetten, zodat Vlaamse wapenexport naar dat land verboden is,” zegt Rik Daems. Hij hoopt op een snelle goedkeuring van het nieuwe decreet zodat er meteen een verbod op wapenexport kan worden uitgevaardigd tegen Saoedi-Arabië.

Wahabistische propaganda verbieden

De commissie gaf in haar advies tenslotte ook mee dat ze hoopt dat de Kamer een wetgevend initiatief neemt om buitenlandse financiering van extremistische organisaties in ons land te verbieden. “Jaarlijks worden er ettelijke miljarden uitgetrokken om wahabistische propaganda in het westen te financieren. Dat is onaanvaardbaar en daarom is er nood aan een federale wet die deze financiering verbiedt,” besluit Daems.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder