Sla navigatie over

Vlaams Parlement wil weinig gebruikte kerken in Vlaanderen een tweede, zinvol leven geven

Het aantal kerkgangers in Vlaanderen is de voorbije decennia aanzienlijk gedaald. De kosten voor onderhoud, verwarming, verzekering en restauratie van kerkgebouwen neemt daarentegen eerder toe dan af. Om ervoor te zorgen dat kerken het hoofd boven water kunnen houden, willen de Vlaamse meerderheidspartijen inzetten op de neven- en herbestemming van kerkgebouwen. Kerken zouden naast het klassieke gebruik als parochiekerk ook gebruikt kunnen worden voor concerten, voordrachten en culturele evenementen. Hiervoor dienen Vlaams volksvertegenwoordigers Joke Schauvliege (CD&V), Manuela Van Werde (N-VA) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) in het Vlaams Parlement een voorstel in.

De voorbije jaren zijn de vragen rond de toekomst van kerkgebouwen in Vlaanderen steeds luider gaan klinken. Het dalend aantal kerkgangers en de oplopende kosten inspireerden voormalig minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois om een conceptnota over de toekomst van de Vlaamse parochiekerk uit te werken. Die conceptnota was het startschot voor het latere kerkenbeleidsplan (2015) en het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’ (2016). Intussen zijn er heel wat voorbeelden van kerken die een geslaagde neven- en/of herbestemming gekregen hebben. Meestal gaat het over klooster- of abdijkerken die door hun eigendomsstatuut snel herbestemd kunnen worden. “Toch blijft de uitdaging de komende jaren groot,” zeggen de initiatiefnemers van deze resolutie.

Concerten, voordrachten en culturele evenementen

“Bijkomende inspanningen en creatieve initiatieven zullen nodig zijn om een her- of nevenbestemming te geven aan de vele kerken waarin niet langer of slechts sporadisch een eredienst wordt gehouden. Ik denk bijvoorbeeld aan concerten, voordrachten of culturele evenementen. Zo kan het kerkgebouw een belangrijke rol blijven spelen in het lokale leven en via een eervolle herbestemming zorgen voor sociale cohesie. Bovendien zijn er nog heel wat financiële middelen nodig om her- of nevenbestemmingen van kerken te kunnen realiseren”, zegt Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege (CD&V).

“Om her- en/of nevenbestemming van kerken verder te stimuleren bepaalde de huidige regering in het regeerakkoord 2019-2024 dat lokale besturen meer mogelijkheden zullen krijgen om een toekomstgericht beleid te voeren rond de neven- en herbestemming van eredienstgebouwen. Met deze resolutie willen de indieners de Vlaamse Regering vragen om te waken over voldoende participatie en om een draagvlak te creëren voor een succesvolle neven- of herbestemming van kerkgebouwen”, zegt Vlaams Parlementslid Manuela Van Werde (N-VA).

“Kerken zijn vaak gebouwen met een bijzondere architecturale meerwaarde. Het zou zonde zijn deze gebouwen, die ook meestal op  een centrale plaats in een stad, dorp of wijk staan, verloren te laten gaan. Een nieuwe invulling voorkomt het verdere verval van ons waardevol patrimonium. Bovendien heeft leegstand een negatief effect op de levensduur van een gebouw. Het is dus aan de overheid om de neven- of herbestemming van kerkgebouwen aan te moedigen, te faciliteren en in goede banen te leiden. Uiteraard moet dit in samenspraak met de kerkbesturen en de buurtbewoners gebeuren”, besluit Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder