Sla navigatie over

Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe pleit voor preventieve actie inzake bosbranden

In heel Vlaanderen geldt vanaf vandaag code oranje voor brandgevaar in de natuurgebieden. Door de aanhoudende droogte is de kans op een brand de voorbije dagen een pak groter geworden. Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld) pleit voor een verdere optimalisatie en preventie van bos-en heidebranden in Vlaanderen: “De preventie van bosbranden moet met de huidige droogte en het nakend watertekort prioritair zijn.”

Vlaanderen is in de eerste plaats bevoegd voor het beheer van natuurgebieden. De aanhoudende droogte, met bijhorende watertekorten en hoge temperaturen verhoogt het risico op natuurbranden. Open Vld-parlementslid Gwenny De Vroe verwelkomt het feit dat de waakzaamheid inmiddels werd opgedreven met de afkondiging van code oranje voor heel Vlaanderen.

Actie en preventie

“Maar waakzaamheid is in deze tijden van droogte niet voldoende”, aldus De Vroe. Naar alle waarschijnlijkheid zal het aantal wereldwijde bosbranden de komende jaren nog toenemen, onder meer door klimaatverandering, maar ook puur door onze toenemende bevolking. Ook de jaarlijkse kosten van deze bosbranden zullen stijgen.

“Ik roep minister Demir dan ook op om blijvend actie te ondernemen om bos- en heidebranden in Vlaanderen te vermijden en deze efficiënter te bestrijden wanneer ze plaatsvinden”, zegt De Vroe.

In het verleden hebben we in het Vlaams Parlement reeds uitvoering gedebatteerd over bos- en heidebranden. De branden op de Kalmthoutse Heide in mei 2011 werden de grootste ecologische ramp ooit in Vlaanderen genoemd. Er ging toen zo’n 600 hectare in vlammen op.

Communicatie en sensibilisering

Een eenduidige en krachtdadige communicatie en sensibilisering is voor de preventie van bosbranden cruciaal. De communicatie tussen de verschillende overheden en de hulpdiensten gebeurt onder de coördinatie en bevoegdheid van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken. “Ik vraag dan ook aan de bevoegde minister om het nodige overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos en de brandweer op te starten om in de huidige extreme weersomstandigheden de nodige voorbereidingen te treffen”, besluit De Vroe.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder