Sla navigatie over

Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts verheugd dat kinderen op kamp kunnen in de krokusvakantie

Er komen de laatste weken steeds meer verhalen naar boven over besmettingen bij kinderen en jongeren. Dat zorgt voor veel onduidelijkheid en verwarring. Gisteren boden ministers Weyts en Dalle wel perspectief. Activiteiten en kampen in de krokusvakantie blijven mogelijk. Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts is tevreden: “Er was nog nooit zoveel vraag naar jeugdkampen. Bij verenigingen en lokale besturen bestaat er echter nog onduidelijkheid over wat kan. Zij hebben concrete info nodig over hoe de nieuwe regels te implementeren. Want als ze niet weten wat mag, worden ze afgeschrikt en organiseren ze niks meer.”

Mensen stellen zich heel wat vragen over het aantal besmettingen bij onze jeugd. Dat lijkt te stijgen. Ligt dit aan de teststrategie? Komt dit door de nieuwe varianten die actief zijn? Wat doen we dan met de scholen, met de sport- en jeugdactiviteiten en hoe kijken we naar de krokusvakantie? Velen hebben een antwoord klaar op deze vragen, met de virologen en gouverneurs op kop. Het zijn echter de politici die de knoop moeten doorhakken.

Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts: “We horen van veel organisatoren dat er nog nooit zoveel kinderen en ouders hebben gerekend op een kamp in de krokusvakantie als dit jaar. Voor onze jeugd is dit een manier om zich uit te leven en plezier te maken. Voor de ouders is dit een middel om werk en gezin te kunnen combineren. Voor de virologen zorgt dit ervoor dat kinderen niet naar grootouders worden gebracht om in opvang te voorzien.”

Dinsdag 26 januari boden ministers Weyts en Dalle het langverwachte perspectief. Activiteiten alsook kampen in de krokusvakantie blijven mogelijk, zij het enigszins anders en met wat minder kinderen. Parlementslid Coenegrachts is tevreden: “De situatie tijdens de eerste lockdown moeten we absoluut vermijden. We kunnen ons het sociaal isolement en de psychologische gevolgen daarvan voor onze jongeren niet meer permitteren. De zeer beperkte opening die gisteren werd gemaakt naar de
+12-jarigen is dan ook een positief signaal.”

Tezelfdertijd pleit Coenegrachts ervoor om op korte termijn duidelijke informatie te bieden aan alle verenigingen en lokale besturen die betrokken zijn. Zij moeten de nieuwe regels namelijk implementeren. Indien die duidelijkheid er niet komt, dreigen we in de situatie te komen dat niemand nog iets organiseert. Dat is het laatste wat we willen. Die onwetendheid van wat nu wel en wat nu niet mag, moeten we écht tegengaan.

Het liberale parlementslid vroeg tijdens zijn uiteenzetting ook aandacht voor jongeren die niet met sport en spel bezig zijn, maar hun uitlaatklep vinden in creativiteit, kunst en cultuureducatie. “Perspectief geven aan het deeltijds kunstonderwijs is erg belangrijk. Op die manier blijven we jongeren stimuleren om zich voor kunst en cultuur te interesseren”, besluit Coenegrachts.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder