Sla navigatie over

Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts wil Europese aanpak voor duurzame buitenlandse soja

De import van buitenlandse soja ligt regelmatig onder vuur; vaak terecht. Het zou namelijk mee verantwoordelijk zijn voor het kappen van het regenwoud in het Amazonegebied. Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) benadrukt wel dat België al vijftien jaar een Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen heeft: “Daardoor zijn we koploper geworden inzake duurzame buitenlandse soja. Mondiaal staan we in de top vijf en Europees in de top drie. We moeten die leidersrol meer uitdragen en van onze aanpak een Europese aanpak maken. Dit is in het belang van onze eigen landbouwers, die zo een eerlijke concurrentiepositie krijgen, maar ook van de duurzaamheid in Zuid-Amerika.”

België zet zich al een kleine vijftien jaar in voor de duurzame invoer van buitenlandse soja. Dit met behulp van een Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen, geïntroduceerd door de mengvoederfabrikant-organisatie. Dit actieplan bevat het aankopen van duurzaamheidscertificaten die worden gegeven aan boeren die duurzame soja telen.

Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts: “We doen het dus al enorm goed, maar er zijn altijd nog werkpunten. Zo is er nog werk aan het certificeringssysteem en aan de controles die daarop worden uitgevoerd. Daarnaast verdient ook de impact van die certificaten enige nuance. Het is een uitdaging om hier werk van te maken, maar we mogen niet defensief zijn. We lopen voorop in Europa en het zou goed zijn als we de import van buitenlandse soja op Europees niveau kunnen aanpakken. Zo zetten we verdere stappen richting meer duurzaamheid en meer ethisch verantwoorde soja. In een later stadium kunnen we het Europese economische blok dan als hefboom gebruiken om ook in andere continenten te zorgen voor een gedragswijziging.”

Minister Crevits gaf in haar antwoord tijdens de plenaire vergadering gehoor aan de oproep van parlementslid Coenegrachts: “Ik ben zeker te vinden voor een Europese aanpak en een level playing field. Vlaanderen wil dat honderd procent van de soja tegen 2030 duurzaam is. Ik zou heel graag hebben dat die doelstelling in een Europese strategie ingebed wordt. Mits innovatie kan dat zeker.”

Het liberale parlementslid benadrukte daarnaast dat we ook hier in Vlaanderen een alternatief kunnen vinden voor buitenlandse soja en een eigen productie kunnen opstarten. “Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) heeft twee soorten ontwikkeld die zouden gedijen op Vlaamse bodem. Deze zullen getest worden in een soort burgerschapsproject dat de duurzame sojateelt in Vlaanderen moet stimuleren. Vijfduizend mensen stelden zich kandidaat om één vierkante meter van hun tuintje af te staan om te bekijken hoe sojaplantjes reageren op die specifieke grond. Dit terwijl er maar duizend huishoudens nodig zijn”, besluit Steven Coenegrachts. “De interesse is dus groot. Als dit project positief uitdraait, worden we op termijn minder afhankelijk van buitenlandse producten en kunnen we mens en dier voeden met eigen soja.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder