Sla navigatie over

Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts wil geen verbod op verharde voortuinen

Eind vorige week lanceerde minister Demir het voorstel om verharde voortuinen te verbieden. Dat kan een nuttige maatregel zijn, maar Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) heeft toch enkele bedenkingen bij de mogelijkheid tot verplichting: “Wat is de effectiviteit van zo’n maatregel? Er zijn steden en gemeenten die dit vandaag al doen, maar het is niet duidelijk of daar ook effectief resultaten mee worden behaald. En hoe zit het met het draagvlak bij de mensen? Elke maand een nieuwe klimaatmaatregel is contraproductief.”

Het is duidelijk dat Vlaanderen een integrale aanpak nodig heeft inzake ontharding. De strijd tegen droogte, watertekort, maar ook wateroverlast is een strijd die we allemaal moeten voeren. Elke Vlaming kan meedenken over manieren om het hemelwater beter te laten infiltreren en kan ook helpen om die doelstelling te bereiken. Vanuit dat idee lanceerde Vlaams minister van Omgeving Demir op 24 oktober het voorstel om de verharding van voortuinen te verbieden.

Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts: “Dat kan nuttig zijn, maar ik heb toch enkele vragen bij zo’n eventuele verplichting. Ten eerste is het onduidelijk wat verharding effectief inhoudt. Sommige mensen catalogeren ook dikke kiezels, boomschors of grasdallen onder verharding. Daar moeten we dus eerst duidelijkheid over hebben. Ten tweede is er de effectiviteit van een dergelijke maatregel. Er zijn lokale besturen die momenteel al volledig verharde voortuinen verbieden. Het is echter niet helemaal helder of zij daar ook daadwerkelijk resultaten mee boeken en of al werd gepeild naar hun concrete ervaringen. Ten derde is het draagvlak bij de mensen zeer belangrijk. Als we de klimaatuitdagingen écht willen aanpakken, zullen we iedereen mee aan boord moeten krijgen en hun verantwoordelijkheid laten opnemen binnen het klimaatbeleid. Elke maand een nieuwe maatregel nemen gaat daar niet bij helpen, en zal zelfs eerder contraproductief zijn.”

Minister Demir gaf in haar antwoord tijdens de plenaire vergadering gehoor aan de oproep van parlementslid Coenegrachts: “In de Blue Deal staat dat we zullen onderzoeken of we er via een gewestelijke verordening voor kunnen zorgen dat voortuinen niet volledig worden verhard. Op die manier zouden we lokale besturen die nog geen reglement hebben, daarin willen ondersteunen. Het is niet mijn bedoeling om helemaal niets meer toe te laten. Ik denk dat een combinatie goed is.”

Het liberale parlementslid benadrukte zijn twijfels daarover. “Ik vraag me af of een gewestelijke verordening wel het juiste instrument is om meer ontharding te bereiken. We moeten ook rekening houden met de controlemogelijkheden die daaruit volgen. Het lijkt me niet de bedoeling te zijn een systeem op poten te zetten waarbij ambtenaren de klinkers van opritten gaan controleren. We zullen ook, ‘leading by example’, onze eigen infrastructuur moeten herbekijken en de gemeentebesturen stimuleren om bijvoorbeeld de parkings van hun gemeentehuizen te ontharden. Op die manier geven we onze burgers het signaal wat er allemaal mogelijk is. Want verander de wereld, begin bij uzelf. Enkel zo kunnen we burgers warm maken voor het klimaatbeleid”, besluit Steven Coenegrachts.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder