Sla navigatie over

Vlaams bedrijf Textgain zal steden en gemeenten ondersteunen in strijd tegen online radicalisering

Haatspraak, schadelijke polarisatie of wij-zij denken liggen vaak aan de oorsprong van gewelddadige radicalisering. De laatste jaren speelt dit fenomeen zich steeds vaker online af. Vlaams minister Gwendolyn Rutten zet met een nieuw initiatief in om online radicalisering beter te detecteren. Steden en gemeenten zullen voortaan beroep kunnen doen op de expertise van Textgain. Een Vlaams bedrijf dat tot de Europese top behoort in het opsporen en detecteren van online haatspraak, desinformatie of schadelijke polarisatie. Ze doen dit met behulp van state-of-the-art artificiële intelligentie. Rutten: “Elke vorm van gewelddadige radicalisering moet je vroegtijdig in de kiem smoren. Steden en gemeenten zijn de voelsprieten van de samenleving. Zij kunnen vroege sporen van radicalisering opvangen en ingrijpen waar nodig. Met deze nieuwe investering krijgen ze ook zicht op online tendensen.”

Steden en gemeenten nemen in Vlaanderen een belangrijke rol op in het opsporen, detecteren en verhinderen van gewelddadige radicalisering. Preventieve diensten zoals straathoekwerkers, welzijnswerkers maar ook onderwijs werken hiervoor samen met politionele diensten in lokale en integrale veiligheidscellen. Dit overlegorgaan staat onder leiding van telkens een burgemeester en werkt onder een gedeeld beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat zorgwekkende profielen of ontwikkelingenvrij kunnen worden besproken tussen de verschillende diensten. Bij teken van gewelddadige radicalisering laat dit overleg orgaan toe vroeg preventief in te grijpen.

Textgain

Radicalisering vroeg opsporen en verhinderen vraagt correcte en concrete informatie.” aldus minister Rutten. Als het over online desinformatie en haatspraak gaat, ontglipt vandaag belangrijke informatie”. Om daarop in te grijpen schakelt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten Textgain in. Dit Vlaams bedrijf behoort tot de Europese top in het opsporen en detecteren van online haatspraak en desinformatie op publieke sociale media platformen. Het gaat dan over 4Chan, Telegram, maar ook Facebook of X (het vroegere Twitter). Ze doen dit door gebruik te maken van state-off-the-art artificiële intelligentie .

Guy De Pauw, CEO Textgain: “We werken met een detectiesysteem “DeDuider” dat automatisch online trends in haatspraak detecteert op online platformen. We verzamelen dagelijks informatie via die platformen en geven die duidelijk en gebald mee aan steden en gemeenten. Zo krijgen zij zicht op zorgwekkende evoluties die een negatieve impact hebben op onze samenleving. Hierdoor kunnen de steden en gemeenten op hun beurt dan vroegtijdig ingrijpen.“

Ook Federaal minister van Justitie Paul Van Tigchelt sloot aan bij de voorstelling bij Textgain. “Radicalisering kan zeer snel gaan. Vaak is een haatdragend discours op het internet een teken aan de wand. Elke dag verschijnen echter miljoenen berichten op het internet en deze moeten we gestructureerd kunnen analyseren op potentiële dreigingen. Daarom is het zeer belangrijk dat de lokale besturen met hun Lokale Integrale Veiligheidscellen de juiste tools ter beschikking hebben om dit snel te detecteren. Textgain is zeer krachtig en doeltreffend in het opsporen van online radicalisering en extremisme. Toen ik directeur was van het OCAD, het orgaan dat instaat voor de dreigingsanalyse in ons land, hebben we leren gebruik maken van de innovatieve technieken van Textgain. Het is een goede zaak dat die nu ook aan de lokale besturen ter beschikking worden gesteld. Dat zal de veiligheid van de burgers in dit land zeker ten goede komen”, aldus minister Van Tigchelt.

Expertenpool radicalisering

Steden en gemeenten zullen voortaan kunnen rekenen op de expertise van Textgain. Rutten trekt hiervoor 150.000 euro uit voor de komende twee jaar. Naast de samenwerking met Textgain voorziet minister Rutten ook middelen voor vier andere experten in de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme. De vier andere experten organisaties naar Textgain waar men beroep op zal kunnen doen zijn Solentra, CAW Limburg, Netwerk Islamexperten en Ceapire. In totaal wordt 750.000 euro voorzien voor een periode van 2 jaar. Lokale besturen bepalen zelf of en welke organisatie ze inschakelen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder