Sla navigatie over

Vlaams minister Lydia Peeters investeert 2,2 miljard euro in in fietsinfrastructuur, verkeersveiligheid en duurzaamheid voor 2022

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters investeert in 2022 meer dan 2,2 miljard euro verspreid over 929 projecten binnen haar beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken. “Drie kernwoorden staan centraal binnen mijn beleid: fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid”, aldus minister Peeters. “Alle geplande investeringen vallen telkens onder één of meerdere van deze pijlers. Zo gaat er in 2022 maar liefst 328 miljoen euro naar fietsinfrastructuur en 225 miljoen euro naar verkeersveiligheid.”

Het overzicht van alle investeringen wordt gebundeld in het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP). Op die manier is het mogelijk de investeringen van de verschillende entiteiten op elkaar af te stemmen, de beschikbare middelen efficiënter in te zetten en synergiën te creëren. In het investeringsplan voor 2022 worden binnen de domeinen Mobiliteit en Openbare Werken niet minder dan 929 projecten opgenomen, goed voor een totaal investeringsbudget van 2,2 miljard euro.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Mijn beleidsdomeinen zijn bij uitstek domeinen met heel wat investeringen en vormen een belangrijke motor voor onze Vlaamse economie. Door onder meer sterk te investeren in fietsinfrastructuur, verkeersveiligheid en duurzaamheid zorgen we voor een sterke impuls voor de wegen- en waterbouwsector.”

Veilige infrastructuur

De beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken beheren 7.000 km aan gewest- en autosnelwegen, 1.076 km aan bevaarbare waterwegen, 2.777 kunstwerken (bruggen, tunnels en keermuren) en 7.700 km aan fietspaden. De Vlaamse overheid investeert forse bedragen in het onderhoud en de vernieuwing van deze infrastructuur. Zo investeert minister Peeters in 2022 181 miljoen euro in asset management. “Onze bruggen, tunnels en keermuren hebben te kampen met een structurele en grote onderhoudsachterstand”, aldus minister Peeters. “In 2022 investeer ik dan ook 133 miljoen in het onderhoud en vernieuwen van ons kunstwerken waarvan 68 miljoen euro gaat naar de lijst prioritaire kunstwerken (bruggen in de slechtste staat, categorie 5). Denk maar aan het vervangen van de spoorwegbrug over de E40 in Erpe-Mere voor 26 miljoen euro, het aanpakken van de Bospoortbrug in Halle voor 8,5 miljoen euro en de nieuwbouw van de brug O9 in de Bredestraat in Overijse voor 3,5 miljoen euro. Daarnaast investeer ik 48 miljoen euro in het onderhoud en de renovatie van onze tunnels.”

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een prioriteit voor minister Peeters en dat vertaalt zich ook in de investeringen. Naast permanente aandacht voor gedragsverandering in het verkeer d.m.v. educatie en sensibilisering zet minister Peeters in op onder meer de aanpak van gevaarlijke punten, het maximaal conflictvrij maken van kruispunten en het creëren van veilige schoolroutes en schoolomgevingen.

Fiets

Qua fietsinvesteringen houdt minister Peeters het hoge investeringsritme aan. In 2020 werd er 180 miljoen euro geïnvesteerd in veilige fietsinfrastructuur. In 2021 ging het om 355 miljoen euro, in 2022 gaat het om 328 miljoen euro. “We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming, zodat bij iedere verplaatsing er spontaan naar de (deel-)fiets gereikt wordt”, zegt minister Peeters. “Er moet ingezet worden op voldoende veilige, ruime en comfortabele fietspaden en daar staat een serieus investeringsbedrag tegenover. De conformiteit en het comfort van de fietspaden staan centraal, alsook het wegwerken van missing links. Daarnaast wil ik ook de fietsambitie bij lokale besturen verhogen.”

Enkele fietsinvesteringsprojecten:

  • 2,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd in fietsinfrastructuur op de R11 ter hoogte van het kruispunt van de N173 Wilrijk met de Frans Van Dunlaan (tevens een gevaarlijk punt van de historische lijst)
  • 1,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de aanleg van ontbrekende fietspaden op de N73 in Bree
  • 3,35 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de fietsbrug op de N75 Dilsen-Stokkem
  • 2 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de fietspaden van de N6-N28 in Halle (relance)
  • 2,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de fietstunnel van de R71 (Elfde Liniestraat) in Hasselt
  • 1,6 miljoen euro wordt geïnvesteerd voor fietspaden op de N3 in Sint-Truiden
  • 6,2 miljoen euro wordt geïnvesteerd in fietspaden in Ieper, Langemark, Wervik en Staden (relance)
  • 3,3 miljoen euro wordt geïnvesteerd in fietspaden op de N462 in Wetteren
  • 17 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de aanleg van een fietssnelweg tussen Tervuren en Leuven (F29)

Modal shift

Minister Peeters stelt de modal shift centraal binnen haar beleid, waarbij de Vlaming resoluut kiest voor het combineren van duurzame vervoersmodi en onze ondernemingen met het goederenvervoer de overstap maken naar binnenvaart en spoor. Er wordt in 2022 ook geïnvesteerd in de infrastructuur van de waterwegen via grote infrastructuurprojecten zoals het versneld verhogen van de bruggen over het Albertkanaal (39 miljoen euro) en de Seine-Schelde (54 miljoen euro). Transport over het water wordt verder gestimuleerd en gefaciliteerd door het aanleggen van extra kaaimuren (8 miljoen euro).

De binnenvaart moet altijd beschikbaar blijven ook bij droogte en daarom wordt er dit jaar 12 miljoen euro geïnvesteerd in de Blue Deal. Minister Peeters zet dan ook verder in op de ontsluiting van de kusthavens via de binnenvaart, via Stadsvaart Brugge en de herbouw van de Steenbruggebrug in het bijzonder (9 miljoen euro). Daarnaast worden ook bijkomende lig- en wachtplaatsen gecreëerd voor de binnenvaart, zoals in het wachtdok Zandvliet (5,1 miljoen euro). “We hebben ook voor de kleinere, bevaarbare waterlopen oog”, aldus minister Peeters. “Zo investeren we in het vervangen van de drie 600 tonsluizen van de Blauwe Kei door een grotere sluis (3 miljoen euro). Met de verdere automatisering en afstandsbediening van sluizen en bruggen nemen we de wissel op de toekomst en verbeteren we verder de dienstverlening (11 miljoen euro).”

Er wordt ook verder ingezet op waterbeveiliging en het beschermen tegen overstromingen (95 miljoen euro), onder meer via het Sigmaplan (Schelde, Leie, Demer) waarbij ook extra middelen worden voorzien voor de renovatie van de Scheldekaaien in Antwerpen (20 miljoen euro). Ook aan de Maas (2,2 miljoen euro), en Dender (22 miljoen euro) zetten we verder in op waterbeheersing.

De investeringen in de kusthavens en de kustverdediging zijn samen goed voor 55 miljoen euro.

Vergroening De Lijn

Minister Peeters blijft ook in 2022 inzetten op de vergroening van De Lijn. Zo investeert ze 55 miljoen euro in elektrische bussen. “De vergroening van het openbaar vervoer in Vlaanderen is een belangrijke maatregel in onze ambitie voor gezondere lucht en om de klimaatuitdagingen daadwerkelijk aan te pakken”, aldus minister Peeters. “Op 30 maart startte de raad van bestuur van de De Lijn bijvoorbeeld nog een nieuwe aankoopprocedure op om tot 1 250 emissievrije bussen te kunnen bestellen van verschillende types met een lengte van ongeveer 8,5 tot 24 meter.”

Daarnaast wordt er ook 60 miljoen euro geïnvesteerd in spoorvernieuwingen en stelplaatsen. Denk maar aan de spoorvernieuwing Voskenlaan in Gent, goed voor 3,5 miljoen euro en de spoorvernieuwing Belgiëlei in Antwerpen, goed voor 2 miljoen euro.

Regionale luchthavens

Ook in de infrastructuur van beide regionale luchthavens, die werken onder een LOM-structuur (Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij), namelijk Oostende en Antwerpen-Deurne, voorzien we verschillende investeringen voor een bedrag van 32 miljoen euro.

Totale investeringsbedragen

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder