Sla navigatie over

Vlaams minister Lydia Peeters voorziet 10.000 speekseltesten

“Vanuit Vlaanderen wil ik mijn steentje bijdragen aan de strijd tegen rijden onder invloed van drugs”

Het aantal verkeersongevallen dat gepaard gaat met druggebruik stijgt. Zo werd in 2020 bij 913 verkeersongevallen druggebruik vastgesteld. 8% van de Belgische bestuurders geeft toe minstens 1 keer per maand rond te rijden na het gebruik van drugs en in Vlaanderen werden de eerste 6 maanden van dit jaar 4319 bestuurders betrapt op drugsgebruik bij controles. Vooral bij jongere bestuurders kent het fenomeen een stijging. Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is rijden onder invloed van drugs of andere verdovende middelen per definitie onverantwoord. Ze gaat bovenop de tests die door de bevoegde federale collega’s worden voorzien 10.000 speekseltesten ter beschikking stellen die via de provincies ingezet zullen worden voor politionele doeleinden.  

Vlaams minister Lydia Peeters: “Wie in een roes achter het stuur kruipt, is niet alleen een gevaar voor zichzelf maar ook voor anderen. Naast sensibilisering is ook handhaving een belangrijke schakel want drugs en rijden gaan nooit samen. Tijdens de verkeersveiligheidstafels sprak ik met lokale besturen en politiezones. Ook de provinciegouverneurs werden geconsulteerd. Al deze partijen kaartten aan dat er een groot tekort is aan drugstesten op het terrein. Vanuit het federale niveau zullen extra testen voorzien worden maar ook vanuit Vlaanderen wil ik principieel en symbolisch mijn steentje bijdragen. Ik zal dan ook 2.000 speekseltesten per provincie aanleveren.” 

Hoewel handhaving een federale bevoegdheid is gaat minister Peeters dus ook zelf speekseltesten via de provincies verdelen, die de politie dan kan inzetten tijdens alcohol- en drugscontroles in het verkeer. “Beter een druppel op een hete plaat, dan geen druppel”, zo redeneert Lydia Peeters. “In mijn verkeersveiligheidsplan vraag ik om meer handhaving. Daarom dit signaal. Binnen onze nieuwe beleidsvisie MIA – Mobiliteit Innovatief Aanpakken – staan sleutelbegrippen als ‘samenwerking’ en ‘versnelde aanpak’ centraal. Welnu, wanneer uit overleg met verschillende partijen in oktober blijkt dat er een probleem is, dan beschouw ik het als mijn plicht om enerzijds naar deze verzuchtingen te luisteren, anderzijds om al enkele weken later een oplossing uit te werken. De cijfers inzake verkeersveiligheid gaan de foute kant uit. Zoals blijkt uit onze voortgangsrapportering doen we al heel veel, maar de resultaten van deze inspanningen vinden we helaas nog niet terug in de statistieken. We moeten blijven volhouden, de focus behouden en met alle partijen de krachten bundelen om voor een kentering te zorgen.”  

‘Groot Gelijk dat je drugsvrij rijdt’ 

Drugs, lachgas en andere psychotrope stoffen wijzigen de normale werking van de hersenen en hebben daardoor altijd een negatieve impact op de rijvaardigheid. Sommige stoffen hebben bovendien gevaarlijke nawerkingen die uren later nog voor een verhoogd ongevallenrisico kunnen zorgen. Minister Peeters lanceert daarom samen met de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in december de campagne ‘Groot Gelijk dat je drugsvrij rijdt’. De aftrap vindt plaats op donderdag 8 december in de Club Versuz in Hasselt.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder