Sla navigatie over

Vlaams Parlement wil VDAB beter doen samenwerken met steden en gemeenten

De arbeidsmarkt staat in brand. 85.000 openstaande vacatures en een recordaantal knelpuntberoepen staan tegenover een nooit eerder zo kleine groep klassieke werkzoekenden, maar ook tegenover een grote groep mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt en van wie we de talenten broodnodig hebben. Met een nieuw decreet geven cd&v, Open Vld en N-VA steden en gemeenten meer slagkracht om die groepen te bereiken. Hiervoor kunnen lokale besturen samenwerken met VDAB.

VDAB moet meer dan ooit samenwerken met steden en gemeenten om werkzoekenden en mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt te bereiken. Zo werd eerder met Riziv en de ziekenfondsen een samenwerking gevonden om langdurig zieken te begeleiden. Maar ook de lokale besturen kunnen volgens de Vlaamse meerderheidspartijen een zeer waardevolle partner zijn. “Hun lokale netwerk kan het verschil maken om OCMW-klanten, leefloners, maar ook bijvoorbeeld huisvrouwen of -mannen, nieuwkomers of ongekwalificeerde schoolverlaters te bereiken”, zeggen Robrecht Bothuyne (cd&v), Tom Ongena (Open Vld) en Axel Ronse (N-VA).

“Daarom voorziet het Vlaams Parlement nu een decretale basis om de samenwerking tussen VDAB en die lokale besturen wettelijk te verankeren. Bedoeling is dat elk lokaal bestuur met VDAB gaat samenwerken rond werk en sociale economie. Lokale besturen krijgen hieromtrent een regisseursrol. Door de decretale basis kan de regering hier ook middelen en mensen voor vrijmaken om zo de actieradius te verruimen”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (cd&v).

Lokale besturen kunnen de drempel verlagen om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken. “Dat kan via de meest diverse projecten: van het organiseren van jobbeurzen, het opzetten van digibanken, het organiseren van VDAB-zitdagen in het sociaal huis, het organiseren en aanbieden van kinderopvang tot het organiseren en aanbieden van fietsopleidingen of werkervaringsprojecten”, zegt Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld).

Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) vult aan: “Ook zijn er een aantal belangrijke instrumenten die VDAB wil inzetten in zijn activeringsaanpak zoals wijkwerken, tijdelijke werkervaringsprojecten en ook de nieuwe gemeenschapsdienst waar expliciet beroep wordt gedaan op de lokale besturen om een kwaliteitsvol aanbod uit te werken.”

Het decreet treedt op 1 januari 2023 in werking. Maar de komende weken al kunnen lokale besturen inschrijven op een projectoproep van VDAB, gelanceerd door minister Jo Brouns.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder