Sla navigatie over

Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts wil Europese aanpak voor uitfasering kippenkooien

Begin deze week verscheen in de krant Het Nieuwsblad een open brief van dierenrechtenorganisatie Gaia. De brief herinnerde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts aan de bepaling in het Vlaams regeerakkoord om kooihuisvestingsystemen voor kippen uit te faseren. Gaia vraagt nu waar de uitvoering van die afspraak blijft. Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts roept de bevoegde minister op om rekening te houden met de economische impact ervan en te bekijken welk flankerend beleid we kunnen nemen: “Zorg ervoor dat we in overleg gaan met de Europese Commissie. Zo weten we op welke termijn zij plannen hebben en zijn we geen einzelgänger.”

De actie van Gaia begin deze week kwam er wellicht niet toevallig, want in 2020 werd door het Departement Omgeving de opdracht gegeven om een economische impactberekening te maken van de uitfasering van verrijkte kooisystemen. Die studie ving aan op 1 januari 2021 en werd uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het proefbedrijf voor de pluimveehouderij.

Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts: “Er zijn daarnaast ook heel wat Europese initiatieven. Zo heeft de Europese Commissie, na een burgerinitiatief dat ertoe opriep om verrijkte kooien te bannen, aangekondigd dat ze in 2023 met een eigen voorstel komen. Dat voorstel moet dan de Europese procedure doorlopen, zodat we op Europese schaal tot een oplossing komen. Dat vermijdt delokalisatie, garandeert een level playing field en zwakt de markteconomische effecten (stijgende eierprijzen in de winkel die wegen op de rendabiliteit van de pluimveebedrijven) af. Als we ons inschrijven in dat Europese traject, denk ik dat we op het juiste spoor zitten.”

Minister Weyts gaf in zijn antwoord tijdens de plenaire vergadering de conclusies van de economische impactstudie mee: “We zijn op de goede weg. In 2017 werkte 45 procent van alle 187 kippenbedrijven met verrijkte kooien. Vandaag zijn er iets meer dan 200 bedrijven, maar slechts 24 procent gebruikt nog verrijkte kooien. Op vijf jaar tijd is er dus een serieuze weg afgelegd. We hebben ook gevraagd wat de economische schade en de kostprijs van een verbod tegen, bijvoorbeeld, 2028 is. Dat is natuurlijk afhankelijk van het jaar waarin de nieuwste investeringen gebeurd zijn en het aantal afschrijvingsjaren. Afhankelijk van het scenario kom je bij een afschrijvingstermijn van twintig jaar uit op een kostprijs van een half miljoen euro en bij een termijn van 25 jaar op een kostprijs van een miljoen euro, per bedrijf.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder