Sla navigatie over

Vlaams samenlevingsmodel inspireert Europese burgemeesters

Op vrijdag 19 april kwamen meer dan 270 Europese vertegenwoordigers vanuit onder andere Nederland, Zweden en Griekenland samen op het congres ‘Local government approaches to diversity’. Centraal stond het Vlaams beleid rond samenleven in diversiteit waar onder andere omstaanderstrainingen, aanpak van polarisatie en het belang van stedelijke architectuur aan bod kwamen. “Onze steden zijn degene die het dichtste bij burgers staan en het beste weten hoe buren elkaar kunnen leren kennen. Zij zijn de bruggenbouwers ter plaatse.” zegt viceminister-president Gwendolyn Rutten.

Het congres telde in totaal meer dan 270 deelnemers vanuit heel Europa waaronder ook 52 Europese burgemeesters en schepenen.

Binnen het Europees voorzitterschap van België verzamelt minister Rutten de Europese burgemeesters rond baanbrekende initiatieven die diversiteit en sociale samenhang in de maatschappij versterken. Vlaanderen inspireert daarbij op internationaal niveau met haar Plan Samenleven en de talrijke projecten die bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw. “We leven in een diverse samenleving waar vrijheid en polarisering lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Via onze lokale besturen zorgen we ervoor dat er bruggen gebouwd worden tussen mensen.” legt minister Rutten uit. Plan Samenleven werd in 2022gelanceerd en bundelt 7 concrete doelstellingen aan 24 acties. Daarbij namen meer dan 140 Vlaamse steden en gemeenten deel om via onder andere oefenkansen Nederlands en brugfiguren in het onderwijs hun sociaal weefsel te versterken.

Al 10.108 omstaanders getraind

Ook minister Rutten voegde daad bij woord en volgde een omstaanderstraining ter plaatse. Samen met een Europese delegatie werd de minister meegenomen in de vier strategieën die toeschouwers van onaanvaardbaar gedrag kunnen toepassen. Aan de hand van een herkenbare situatie ging Rutten aan de slag: “Zeer leerrijk om je eigen weerstand te voelen en dan toch een goeie manier te vinden om te reageren wanneer je iets ziet wat niet kan. Iets doen is nog altijd beter dan negeren”. Omstaanderstrainingen zijn een onderdeel van Plan Samenleven en werden al door 52 Vlaamse gemeenten geïntroduceerd. Daarbij bereikte ze meer dan 10.000 burgers in het leren efficiënt reageren op racisme of discriminatie.

Sport als bindmiddel

Verder werd ook nog de kracht van sport getoond in het overbruggen van verschillen. Onder leiding van het Hannah Arendt instituut werkte Younis Kamil Abdulsalam, sportwetenschapper aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), een programma-theorie uit waarbij voetbal de dialoog moet bevorderen. Om dat te testen werden vrijdag 6 Europese deelnemers tegenover 6 Mechelse jongeren geplaatst in een voetbalmatch waar de regels continue veranderen. De wijzigende groepen en regels maken dat tolerantie, communicatie en openheid de enige manieren zijn om de match te winnen.

“Tijden zoals vandaag waar migratie onder druk staat, hebben nood aan positieve voorbeelden waarin we werk maken van samenleven in diversiteit in plaats van ons blind te staren op problemen. Uitdagingen aanpakken, de handen uit de mouwen en elkaar inspireren, dat is de kern van dit congres.” besluit viceminister-president Gwendolyn Rutten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder