Sla navigatie over

“Vlaamse begroting biedt vertrouwen, optimisme en vrijheid”

Maandag las de minister-president zijn jaarlijkse Septemberverklaring voor in het Vlaams Parlement. Daarin schetst hij de krachtlijnen van het beleid in het komende politieke jaar. Het was een optimistische boodschap.

“Terecht,” zegt fractieleider Bart Somers in het parlementair debat over die beleidsverklaring. “Het gaat goed met Vlaanderen. We gaan opnieuw bergop. Met de werkgelegenheid, de economie en het vertrouwen van bedrijven en consumenten.” Volgens Somers draagt het beleid van de Vlaamse regering hiertoe bij. “Het beleid geeft vertrouwen, optimisme en vrijheid. Vertrouwen omdat de begroting gezond is. Optimisme omdat Vlaanderen opnieuw investeert. En vrijheid omdat ze de lasten voor de burgers verlaagt en toelaat dat mensen zelf meer over hun inkomsten kunnen beschikken.”

Investeringen in economie en jeugd

Somers verwelkomt vooral de investeringen in de jeugd en de economie. “Er komt een pak geld bij voor schoolgebouwen. Er komen extra werkingsmiddelen voor het Kleuteronderwijs. En ook het jeugdwerk kan dankzij Sven Gatz rekenen op extra steun. Al deze middelen hebben één doel: onze kinderen en jongeren sterker maken.”

Somers verwijst ook naar de belastingverlagingen die werden aangekondigd. “Bart Tommelein houdt woord. De energieheffing wordt verlaagd tot 9 euro per jaar voor een gezin met een gemiddeld verbruik. Kwetsbare gezinnen worden zelfs helemaal vrijgesteld. En ook voor de bedrijven gaat de heffing naar omlaag.” Dat die verlaging er komt heeft volgens Somers alles te maken met de nieuwe aanpak van Bart Tommelein. “Geen megasubsidies meer voor biomassacentrales, waarvoor je het geld moet halen bij de gezinnen en de bedrijven. Maar mesen en bedrijven aanmoedigen om zelf energie te besparen en te investeren in groene energie.”

Lagere erfbelastingen

De Vlaamse regering gaat ook de erfbelastingen hervormen. “Die zijn vandaag soms onrechtvaardig hoog. Na de federale hervorming van het erfrecht, dat mensen meer vrijheid geeft, gaat Bart Tommelein nu ook de belastingtarieven aanpakken. Erfenisrechten worden logischer en billijker en in sommig gevallen ook verlaagd.”

De gezonde begroting, de vele investeringen en de belastingverlagingen zorgen volgens Somers voor vertrouwen, optimisme en vrijheid. “Zij zijn de dam tegen extremisme en populisme. Ze zijn ook de noodzakelijke ingrediënten om de dreigende segregatie in onze samenleving tegen te gaan. Ze zorgen voor een beleid dat mensen niet opzet tegen elkaar, maar bij elkaar brengt.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder