Sla navigatie over

Vlaamse begroting doet nog beter dan verwacht: tekort 2016 geschat op 82,6 miljoen euro

Bij de begrotingsaanpassing van 2016 werd er uitgegaan van een tekort van 464,6 miljoen euro op de begroting van 2016. In het meirapport van het ambtelijk monitoringcomité wordt het tekort op 82,6 miljoen euro berekend, ofwel amper 0,02% van het BBP. Het tekort is bijna 382 miljoen euro lager dan voorzien bij de begrotingsaanpassing 2016.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein is verheugd dat de begroting 2016 uiteindelijk quasi in evenwicht was. Het betere resultaat is het gevolg van vele plussen en minnen. ‘Dankzij een sterke woningmarkt en het grote succes van de verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen, vallen de inkomsten van de verkoop- en de schenkingsrechten beter mee dan verwacht’, stelt minister Tommelein. Bij de begrotingsaanpassing werd voorzichtig te werk gegaan, waardoor ook de uitgaven lager zijn dan verwacht.

De verbetering van het resultaat ten opzichte van het rapport van februari, is voornamelijk het gevolg van de definitieve uitvoeringscijfers van hogescholen en universiteiten, goed voor een verbetering van 48,6 miljoen euro. Ook de inkomsten uit de gewestelijke opcentiemen liggen 32,6 miljoen euro hoger dan verwacht.

Het is duidelijk dat de begroting zorgvuldig wordt opgemaakt. De afwijking van ontvangsten bedraagt slechts 0,1% van het totaal, de afwijking van de uitgaven slechts 0,6%. ‘De definitieve uitvoeringscijfers zullen pas in september beschikbaar zijn, maar we verwachten geen grote schommelingen meer’, besluit Bart Tommelein. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder