Sla navigatie over

Vlaamse begroting heeft overschot van 100 miljoen euro

De begroting voor 2018 ligt perfect op koers. Er is zelfs een overschot van 100 miljoen euro, voornamelijk te danken aan de economische groei. De Vlaamse regering is bij de begrotingsopmaak vorig jaar immers uitgegaan van 1,7%, maar dat percentage kan ze nu bijstellen naar 1,8%. Daardoor stijgen de federale dotaties met 189 miljoen euro.

De inkomsten van de gewestbelastingen worden licht bijgesteld (- 21 miljoen euro). Voornamelijk omwille van de terugval door hypotheekrechten, een beperkter aantal herfinancieringen en een terugval in verkeersbelastingen door de verdere ontdieseling van het wagenpark. Aan uitgavenzijde worden de nodige kredieten ingeschreven om de eerder dan voorziene overschrijding van de spilindex op te vangen. Daarnaast wordt er ook een bijkomende buffer van 100 miljoen euro ingesteld om onvoorziene budgettaire tegenvallers te kunnen opvangen. ‘We voeren dus een doordacht en voorzienend beleid’ zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein.

‘De Vlaamse begroting blijft op koers. Het overschot spenderen we enkel aan eenmalige extra investeringen die het economische en sociale weefsel van Vlaanderen verder versterken. Op die manier willen we ervoor zorgen dat we in 2019 de legislatuur kunnen afsluiten met een begrotingsevenwicht’ besluit de minister.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder