Sla navigatie over

Vlaamse begroting op koers richting evenwicht

De Vlaamse begroting ligt op koers richting evenwicht in 2017. Een jaar vroeger dan wat van Vlaanderen wordt verwacht. “Bovendien investeert Vlaanderen volop in belangrijke noden en geeft ze federale lastenverlaging helemaal door aan de burger,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz. “Daarmee neemt de Vlaamse regering volop haar verantwoordelijkheid en maakt ze Vlaanderen sterker.”

Het Vlaams parlement debatteerde vandaag over de begrotingscontrole 2016. “De Vlaamse financiën zijn gezond,” zegt Schiltz. “En daardoor is er meer en meer ruimte om te investeren. Dat blijkt ook uit deze begrotingscontrole. Er worden extra middelen uitgetrokken voor scholenbouw, de ondersteuning van rust- en verzorgingscentra en de bouw van bijkomende sociale woningen. Samen voor 390 miljoen euro. Investeringen  die komen bovenop de al voorziene 500 miljoen bij de begrotingsopmaak. Deze regering slaagt er dus in om het gezond maken van de overheidsfinanciën te combineren met extra investeringen.”

Lagere belastingen

Naast investeren, schrijft de regering zich ook helemaal in in het verlagen van de personenbelasting. “De federale tax shift wordt helemaal doorgegeven aan de burger,” aldus Schiltz. “Geen sprake dus van hogere Vlaamse lasten om de federale belastingverlaging te compenseren. Daarmee schrijft deze regering zich volledig in in het beleid van jobcreatie dat ons land nodig heeft. De cijfers bewijzen het: volgens het Planbureau kwamen er vorig jaar meer dan 41.000 banen bij en voor dit en volgend jaar verwacht men nog eens 74.000 extra banen.”

Schiltz riep de Vlaamse regering ook op om na de eerdere verlaging van de scheninsgfrechten en de miserirtaks, nu ook de erfenisrechten te verlagen. “Tarieven van 27 procent tussen ouders en kinderen en zelfs tot 65 procent tussen broers en zussen, voelen niet alleen, maar zijn ook simpelweg hoogst onrechtvaardig. Onze fractie pleit voor een nieuw systeem, met meer keuzevrijheid, een betere afstemming op de huidige gezinssamenstellingen én met lagere tarieven.“

Hervormingen

Tenslotte wees Schiltz ook op de hervormingen van deze regering: de kinderbijslag, het onderwijs en de provincies. “We juichen deze hervormingen toe en rekenen erop dat de regering op hetzelfde elan doorgaat. Er ligt immers nog veel werk op de plank. Het energievraagstuk, de files, de integratie van  vluchtelingen,.. het zijn maar enkele hete hangijzers waarvoor Vlaanderen grotendeels bevoegd is en waarvoor het dus alle belangrijke sleutels in handen heeft.”

Met haar begrotingscontrole neemt de Vlaamse regering volop haar verantwoordelijkheid. “Ze zorgt dat de financiën op orde blijven, ze durft hervormen en ze kiest volop voor belangrijke investeringen. Het is de enige juiste richting om in deze tijden van onzekerheid houvast en perspectief te bieden,” aldus Schiltz.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder