Sla navigatie over

Vlaamse meerderheidspartijen vernieuwen regels voor grindwinning

Jarenlang was grindwinning een belangrijke economische activiteit in Limburg. De klassieke grindwinning werd in de zomer van echter 2018 stopgezet. Daarom hebben de Vlaamse meerderheidspartijen nu een voorstel van decreet klaar om het Grinddecreet aan te passen en te vereenvoudigen. Het voorstel kwam tot stand in nauwe samenwerking met de grindsector in Limburg en alle actoren die op het terrein betrokken zijn. “Met dit voorstel passen we de regels aan aan de nieuwe realiteit en zorgen we voor een afgeslankte organisatie en eenvoudigere en duidelijkere regelgeving,” zegt Marino Keulen (Open Vld) die het voorstel overnam van zijn Open Vld-collega Lydia Peeters en samen met Lies Jans (N-VA) en Lode Ceyssens (CD&V) heeft ingediend. Het voorstel van decreet werd vandaag in de commissie goedgekeurd.

Het Grinddecreet van 1993 regelt de grindwinning in Limburg en de daarmee gepaard gaande gevolgen. De klassieke grindwinning is in de zomer van 2018 stopgezet en een wijziging van het oorspronkelijke decreet drong zich op. “De grindheffing is hierdoor niet langer noodzakelijk evenals het opleggen van productiequota of het aanduiden van grindwinningsgebieden,” stellen de indieners vast. “Exploitatievergunningen dienen ook niet meer verleend te worden.” Grind gewonnen als nevenproduct van kwartszand, bij infrastructuurwerken of bij een specifieke projectgrindwinning blijft wel mogelijk.

“Het voorstel van decreet slankt het oorspronkelijke grinddecreet af en heft heel wat bepalingen die niet langer noodzakelijk zijn op,” zegt Marino Keulen. “Er komt een afgeslankt Grindcomité om de bestaande middelen efficiënter te besteden. Het bestaande waarborgsysteem wordt hervormd en is enkel nog van toepassing op de projectgrindwinning waardoor de directe financiële impact beperkter is en de winning zelf in fases afgewerkt kan worden.”

Aan de klassieke grindwinning is er ondertussen een einde gekomen, maar wel blijft de mogelijkheid bestaan om bij infrastructuurwerken grind uit de grond te halen. Ook hiervoor werden regels en financiële mechanismen ingebouwd in het decreet zodat gekoppeld aan de grindwinning aan natuurinrichting kan gedaan worden. De regels voor deze specifieke grindwinning worden verduidelijkt met dit voorstel van decreet, want in de praktijk zorgde dit vaak voor toepassingsdiscussies. “In de wijziging wordt verwezen naar ‘infrastructuurprojecten van algemeen belang’ op initiatief van een bestuurlijke overheid en is er dus minder ruimte voor discussie want men kan enkel een grindwinning toestaan aan de houder van de omgevingsvergunning,” zegt Keulen.

Tenslotte worden de opdrachten en de middelen van het sociaal subcomité dat instaat voor de begeleiding van werknemers in de sector, ondergebracht in het Sociaal Fonds voor de Grind – en Zandgroeven. “Voor 2019 wordt hiervoor 870.000 euro overgedragen vanuit het Grindfonds naar dit sociaal fonds om alle opdrachten te kunnen uitvoeren,” aldus Marino Keulen.

Met de wijziging van het Grinddecreet komt men tegemoet aan de nieuwe realiteit van de grindwinning. “Deze wijzigingen zijn broodnodig om tegemoet te komen aan de veranderde werkelijkheid van de grindwinning in Limburg.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder