Sla navigatie over

Vlaamse meerderheidspartijen vragen bescherming religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in Noord-Afrika en Midden-Oosten

Resolutie veroordeelt geweld tegenover en vervolging van minderheden

Middels een resolutie willen de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement dat de Vlaamse Regering discriminatie en geweld tegen leden van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten krachtig veroordeelt en op de internationale agenda zet. “In heel wat landen heerst momenteel een grote politieke instabiliteit. Hierdoor zijn mensen met een ander geloof of een andere levensbeschouwelijke opvatting nog steeds het mikpunt van discriminatie, vreselijk geweld of zelfs uitzuivering”, aldus de initiatiefnemers Joris Nachtergaele (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Bart Tommelein (Open Vld).

De voorbije decennia kwamen kleinere religieuze gemeenschappen, levensbeschouwingen – waaronder ook atheïsten en gnostici – in de regio steeds vaker in de verdrukking te staan. In 2015 veroordeelde het Vlaams Parlement al unaniem het geweld in de regio. “De terreurgroep IS zorgde de afgelopen jaren bijvoorbeeld voor een ware genocide waarbij onder meer de christelijke minderheden in Syrië en Irak werden geviseerd. Hierbij werden vele christenen vermoord en hun cultureel erfgoed vernield”, aldus Vlaams Parlementslid Joris Nachtergaele (N-VA). “Ook na het terugdringen van IS blijft het lot van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in de regio somber. Denk maar aan de honderdduizenden slachtoffers door het nog steeds aanhoudende Syrische conflict.” Daarom willen de meerderheidspartijen hun veroordeling herbevestigen en kracht bijzetten.

“Het gedoogbeleid ten aanzien van onder andere christelijke minderheden in Syrië en Irak staat zwaar onder druk van de politieke instabiliteit in de regio. Christenen worden dagelijks geviseerd en gediscrimineerd. Velen vrezen voor hun leven. Door deze zorgwekkende kwestie aan te kaarten in het Vlaams Parlement willen we de wantoestanden ten aanzien van religieuze minderheden onder de aandacht brengen van de internationale gemeenschap”, zegt Vlaams Parlementslid Karin Brouwers (CD&V).

“Met deze resolutie maken we vanuit het Vlaams Parlement een vuist tegen geweld op religieuze minderheden. Op vandaag is dit vaak nog dagelijkse kost, denk maar aan de Rohingya in Myanmar of de Oeigoerse concentratiekampen in China. We willen dan ook élke vorm van onderdrukking en discriminatie van religieuze minderheden veroordelen, ongeacht de religie en waar ook ter wereld”, vult Vlaams Parlementslid Bart Tommelein (Open Vld) aan.

“Zonder de politieke wil van alle partijen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika om de sektarische cyclus te doorbreken en hun religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit te verdedigen, zullen de minderheden de komende generatie(s) volledig verloren gaan door migratie, geweld en genocide”, aldus de initiatiefnemers. Concreet vragen ze daarom dat de Vlaamse Regering de precaire situatie van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika op de Europese en internationale politieke agenda zet.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder