Sla navigatie over

Vlaamse meerderheidspartijen willen Covid Safe Ticket voor bezoekers aan zorginstellingen

Het Overlegcomité van dinsdag 26 oktober besliste om vanaf maandag 1 november de coronapas in heel Vlaanderen verplicht te maken voor toegang tot de horeca en fitnessruimtes, alsook voor kleinere evenementen. Met een voorstel van decreet van de meerderheidspartijen, dat vandaag werd goedgekeurd, wordt deze verplichting ook decretaal verankerd. Bijkomend geeft het voorstel van decreet zorginstellingen vanaf maandag 1 november de mogelijkheid om aan bezoekers vanaf 12 jaar en twee maanden een Covid Safe Ticket te vragen.

Met dit voorstel van decreet wordt volgens de indieners, Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Freya Saeys (Open Vld), tegemoetgekomen aan een vraag uit de sector. “We geven de zorginstellingen zo een bijkomend instrument om het virus zo veel mogelijk buiten te houden en de bewoners zoveel mogelijk te beschermen, zonder een rem te willen zetten op de mogelijkheden om bezoek te kunnen ontvangen.” Het decreet bestendigt ook de beslissingen van het Overlegcomité van dinsdagavond.

“Het is zo dat ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen nog altijd aanzienlijk meer risico lopen om ernstig ziek te worden door COVID-19, ook als ze gevaccineerd zijn. Het is dus begrijpelijk dat zorginstellingen hun patiënten en bewoners willen beschermen, zeker wanneer de cijfers opnieuw stijgen”, aldus Katrien Schryvers (CD&V). “We moeten de meest kwetsbaren beschermen, tegelijkertijd hebben de zorginstellingen zelf hierin de meeste expertise. Daarom laten we de woonzorgcentra zelf beslissen”, zegt Lorin Parys (N-VA). “Ook om het zorgpersoneel niet opnieuw voor heel zware beproevingen te stellen en nieuwe uitbraken en lockdowns zoveel mogelijk te vermijden, moeten we de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen. Het vragen van een Covid Safe Ticket kan ook vanuit die bekommernissen verantwoord zijn”, vult Freya Saeys (Open Vld) aan.

“We beseffen uiteraard dat het CST geen waterdichte garantie biedt maar er zijn wel aanwijzingen dat gevaccineerde mensen minder makkelijk het virus overdragen dan mensen die niet gevaccineerd zijn. Bovendien hopen we dat de invoering van het CST zoveel mogelijk mensen alsnog over de streep trekt om zich te laten vaccineren. Nog te veel mensen belanden in het ziekenhuis en op intensieve zorgen, terwijl dit had vermeden kunnen worden”, besluiten de indieners.

Niet voor personeel en urgente zorg

Het CST in de zorgvoorzieningen geldt enkel voor bezoekers, niet voor zorgbehoevenden of mensen die zorg geven (personeel/mantelzorgers). “Wel vinden wij dat er verder werk moet gemaakt worden van een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel”, aldus Freya Saeys (Open Vld). “Het kan niet zijn dat we mensen bezoek ontzeggen, omdat hun bezoekers niet gevaccineerd zijn, terwijl de zorgkundigen die hen dagelijks bijstaan ook nog niet voldoende beschermd zijn.”

Ook zal een coronapas niet gevraagd worden aan mensen die zorg nodig hebben of aan hun mantelzorgers die door de voorziening gekend zijn. “Het spreekt voor zich dat wanneer iemand urgent in de zorgvoorziening moet zijn, bijvoorbeeld in een palliatieve situatie, er niet eerst naar een coronapas mag gevraagd worden”, zegt Lorin Parys (N-VA). “Iedereen die echt in de zorgvoorziening moet zijn, zal daar ook zonder coronapas blijvend geholpen worden”, benadrukt ook Freya Saeys (Open Vld).

12 jaar en twee maanden

Voor toegang tot de horeca en fitnesscentra is het CST vereist voor bezoekers van 16 jaar en ouder. Voor evenementen en de mogelijkheid die gecreëerd wordt om het CST te vragen aan bezoekers van zorgvoorzieningen zetten de indieners de leeftijdsgrens op 12 jaar en twee maanden. “Een bewuste keuze”, aldus de indieners. “Een jongere kan op zijn twaalfde verjaardag in de huidige omstandigheden onmogelijk volledig gevaccineerd zijn. De periode van twee maanden na de twaalfde verjaardag geeft de mogelijkheid om intussen wel de nodige vaccins te krijgen en dus het CST te bekomen.”

Niet raken aan recht op bezoek

Katrien Schryvers (CD&V) wijst er ook op dat het vragen van de coronapas niet op gespannen voet mag komen te staan met het bezoekrecht én de mate waarin patiënten en cliënten effectief bezoek ontvangen: “Voor wie geen Covid Safe Ticket kan voorleggen, moet de mogelijkheid voorzien worden om ter plekke een sneltest af te leggen. We begrijpen dat dat de zorginstellingen voor organisatorische uitdagingen stelt, maar anders dreigt een beperking van het bezoekrecht en dat is iets dat we absoluut niet wensen. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat het Covid Safe Ticket niet ontmoedigend werkt om een bezoekje te brengen aan iemand in een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling. Daarom is het belangrijk om blijvend aandacht te besteden aan de bekendmaking van het telefoonnummer waar mensen kunnen vragen om het CST via de post toegestuurd te krijgen. Het Covid Safe Ticket mag alleszins geen manier zijn om bezoek in te perken. Het moet wel de mogelijkheid geven om bezoek veilig te laten verlopen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder