Sla navigatie over

Vlaamse meerjarenraming: Vlaanderen blijft investeren

De Vlaamse regering wil de beleidsimpulsen zoals in het Regeerakkoord voorzien, volledig realiseren. Momenteel zijn er al voor 955 miljoen nieuwe investeringen in zorg, onderwijs, onderzoek & ontwikkeling en infrastructuur opgestart. De meerjarenraming 2017-2022 toont aan dat daar bovenop nog extra beleidsruimte is voor 200 miljoen euro in 2019.

‘Deze meerjarenraming toont aan dat de Vlaamse regering een investeringsregering wil blijven’ zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein. ‘De ambitie om over de hele legislatuur 1,5 miljard euro aan nieuw beleid vorm te geven, is en blijft realistisch. We zullen immers per begrotingsronde evalueren en bijsturen indien nodig. Tegelijk houden we vast aan een begrotingsevenwicht in 2019 – met uitzondering van de bouwkosten voor Oosterweel.’

 

Eenmalig tekort in 2018 zoals voorzien

Bij de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden naar Vlaanderen overgedragen. Bij de start van de overdracht werd een raming gemaakt van hoeveel inkomsten uit de personenbelasting de Vlaamse overheid daarvoor zou krijgen. In 2018 wordt een afrekening gemaakt over de periode 2015-2017 en zullen we de werkelijke ontvangsten uit de personenbelasting kennen. Aangezien momenteel een te groot aandeel naar Vlaanderen gaat, moet er in 2018 een deel teruggestort worden aan de federale overheid. ‘Vergelijk het met je eigen belastingbrief; als je te veel bedrijfsvoorheffing betaalde, krijg je dat na je belastingaangifte terug. Dat is hetzelfde als nu met de federale overheid, wat zij de afgelopen jaren te veel betaalden, storten we in 2018 terug’, zegt minister Bart Tommelein.

Van bij de goedkeuring van de nieuwe Bijzondere Financieringswet in het kader van de zesde staatshervorming was het duidelijk dat er in 2018 een afrekening zou volgen. De terugbetaling komt dus niet als een verrassing, maar het concrete bedrag wordt nu pas duidelijk. Bart Tommelein: ‘Deze kost is eenmalig en heeft niets met het beleid van de Vlaamse regering op zich te maken. Het eenmalig tekort voor Vlaanderen in 2018 is tegelijk een meevaller voor federaal, daarom gaan zowel De Hoge Raad van Financiën als de Europese Commissie ermee akkoord.’

 

875 miljoen Vlaamse lastenverlagingen door taxshift

De Vlaamse overheid houdt ook rekening met de toekomstige gevolgen van de federale taxshift op het Vlaams aandeel in de personenbelasting. ‘Als gevolg van de federale taxshift voert Vlaanderen tegen 2022 voor 875 miljoen aan lastenverlagingen door. Die Vlaamse lastenverlaging zullen we niet compenseren met andere belastingverhogingen. Niet nu en niet in de toekomst’, zegt de minister. ‘De Vlaamse regering is en blijft een investeringsregering: we ondersteunen de economische groei en werkgelegenheid in Vlaanderen, en dit zonder nieuwe belastingen’, besluit minister Bart Tommelein. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder