Sla navigatie over

Vlaamse overheid verbruikte in coronajaar 2020 31% minder papier

Als gevolg van het vele thuiswerk tijdens de coronacrisis nam het papierverbruik van de Vlaamse agentschappen en departementen drastisch af. De totale papieraankoop van de Vlaamse overheidsdiensten daalde in 2020 met 31% tegenover 2019, of van 285.455 euro tot 196.522 euro. Deze opmerkelijke cijfers vroeg Vlaams Parlementslid Stephanie D’Hose (Open Vld) op bij Vlaams minister-president Jambon. D’Hose ziet een opportuniteit om de digitalisering van de Vlaamse overheid ook na de coronacrisis door te zetten: “We moeten blijven inzetten op thuiswerken; daar heeft iedereen baat bij. Een efficiënte, digitale overheid zal ook de burgers en de bedrijven ten goede komen én kan leiden tot een besparing, zonder de dienstverlening in gevaar te brengen.”

Voor de coronacrisis liep Vlaanderen nog niet voorop als digitale overheid. Karren vol mappen met brieven en besluiten die vaak niet meer dan een handtekening nodig hadden rolden er door de gangen. De laatste jaren investeerde Vlaanderen binnen het programma ‘Maximaal Digitaal’ gelukkig sterk in de uitbouw en uitrol van het zogenaamd ‘plaats- en tijdsonafhankelijk werken’. Tijdens de crisis bleek dat de investeringen in digitale ondertekenings- en opvolgingssystemen de Vlaamse besluitvorming zonder veel hinder konden laten doorgaan en dat de Vlaamse ambtenaren vlot en efficiënt konden thuiswerken. De drastische afname van het papierverbruik kan hier als voorbeeld dienen. Zo spant Agentschap Digitaal Vlaanderen de kroon met een daling van 75%. Ook andere grote administraties (binnenlands bestuur, zorg en gezondheid, kanselarij en buitenlandse zaken, werk) tekenden grote besparingen op tijdens het jaar 2020.

Het post-coronatijdperk biedt mogelijkheden om te blijven inzetten op thuiswerken en gedigitaliseerd werken. “Een snelle digitalisering van de besluitvorming is nodig”, zegt Open Vld-parlementslid Stephanie D’Hose. “Stapels papier op het bureau van een minister of ambtenaar moeten toch echt iets van het verleden worden. Digitaliseren zal de werking van de Vlaamse overheid sneller en efficiënter maken en vooral goedkoper.”

Vlaams minister-president Jambon zal nu relancegeld aanwenden om de bestaande ondertekeningdiensten te integreren en vlotter te laten werken alsook de digitale platformen te versterken en dieper uit te bouwen. Daarnaast zal hij aan het Agentschap Digitaal Vlaanderen vragen om uit te zoeken welke noden er nog zijn. De investeringen die de Vlaamse Regering voor ogen heeft zullen in totaal meer dan drie miljoen euro kosten.

D’Hose is blij met de beloofde inspanningen, maar plaatst enkele kanttekeningen. “De investeringen moeten ook echt in het voordeel van de burger zijn. De toegang tot Vlaamse dienstverlening moet makkelijker en duidelijker worden en op lange termijn moeten deze investeringen een besparing zijn. Daarom moet er meer gebeuren dan de bestaande procedures te digitaliseren. Ze moeten ook vereenvoudigd worden. Zowel voor de 29.000 Vlaamse werknemers als voor alle andere burgers geldt dat een goedkope en vlotte dienstverlening een goede dienstverlening is.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder