Sla navigatie over

Vlaamse regering beslist over noodfonds van 300 miljoen euro

De Vlaamse regering heeft vandaag beslist over een noodfonds van 300 miljoen euro voor de compensatie van de coronaschade. Daarvan gaat 60 miljoen euro naar cultuur en 47 miljoen naar mobiliteit. Een belangrijke rol is bovendien weggelegd voor de gemeenten. Aan hen wordt maar liefst 87,3 miljoen euro toegekend om te investeren in lokale verenigingen. Op die manier zullen zij mee vorm geven aan de economische en maatschappelijke relance.

Het exacte bedrag dat de regering uittrekt voor haar noodfonds is 296,425 miljoen euro. Daarmee wil ze sectoren die hard getroffen zijn in de mate van het mogelijke compenseren voor de geleden schade.

Lokale verenigingen

De steden en gemeenten ontvangen 87,3 miljoen euro waarbij zij volledig vrij zijn om deze te spenderen aan de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. Volgens minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zijn de gemeenten het meest geschikt om te kijken welke verenigingen de steun het best kunnen gebruiken. Bovendien zijn deze middelen niet voorbehouden voor organisaties die al subsidies krijgen. Ook verenigingen die tot dusver op eigen kracht hebben gewerkt, komen dus in aanmerking.

Mobiliteit

Voor mobiliteit wordt 47 miljoen euro uitgetrokken. De taxisector, autobusbedrijven, de kleinere luchthavens en bedrijven binnen de deelmobiliteit kunnen op deze manier rekenen op de nodige compensatie. Omzetverlies en winstverlies zal nooit volledig opgevangen kunnen worden maar we bieden wel ademruimte zodat zij ook na deze moeilijke periode actief kunnen blijven. Op deze manier wil Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit, zuurstof geven aan het mobiliteitsaanbod.

Cultuur

Eén van de hardst getroffen sectoren, is de cultuursector. Voorstellingen moesten geannuleerd worden en dat heeft er bij onze cultuurinstellingen stevig ingehakt. Via een nooddecreet werd eerder al beslist dat subsidies zouden blijven doorlopen tijdens de crisis maar nu wordt hen dus nog bijkomende steun verleend. Het gaat over een bedrag van 65 miljoen euro. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar de meest kwetsbare spelers en ook niet-gesubsidieerde organisaties komen in aanmerking. Zo zal ook getracht worden freelancers en kleine zelfstandigen te compenseren.

Toerisme

Iedereen heeft recht op vakantie, ook in coronatijden. Daarom ondersteunt de Vlaamse regering jeugdverblijven, sociale kortingen voor mensen in armoede, verblijven voor mensen met een zware handicap of ziekte enzovoort.

Landbouw

Ook voor de zwaar getroffen landbouw wordt geld vrijgemaakt. In totaal gaat het om 35 miljoen euro waarvan 10 miljoen is vrijgemaakt voor de aardappelsector. Er gaan ook middelen naar de siertelers.

Sport

Voor sportfederaties en organisatoren van sportevenementen is er 10 miljoen voorzien.

Scholen

Scholen kunnen voor hun IT-kosten en afgelaste schooluitstappen (zoals Romereizen) rekenen op 10 miljoen euro steun.

Media

Voor de VRT en de regionale omroepen tot slot is telkens 3,8 miljoen euro uitgetrokken, net als bijkomende middelen voor het Vlaams Audiovisueel Fonds en een aantal kleine media-spelers.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder