Sla navigatie over

“Vlaamse regering biedt houvast in woelige tijden”

Afgelopen maandag las de minister-president zijn beleidsverklaring voor, de zogenaamde Septemberverklaring. Daarin schetste hij de krachtlijnen van de Vlaamse begroting voor volgend jaar. Vandaag hield het Vlaams Parement een debat hierover. Vlaams fractieleider voor Open Vld, Bart Somers, stelde tevreden vast dat de regering doet wat mensen van een overheid verwachten: houvast beiden. “Met de beleidsverklaring geeft de Vlaamse Regering vertrouwen. De regering komt met een visie, een duidelijk weg. Een beleid dat richting geeft, houvast en perspectief biedt. Het is het enige juiste antwoord dat we kunnen geven in deze woelige tijden.”

Economie ondersteunen

De Vlaamse regering doet dat volgens Somers op 3 manieren. “In de eerste plaats kiest de regering voor een goed draaiende economie. Ze beseft dat je geen sociaal paradijs bouwt op een economisch kerkhof. Vlaamse bedrijven en ondernemers kunnen daarom rekenen op een regering die hen ondersteunt, in de vorm van lastenverlagingen of door investeringen in onze weginfrastructuur.”

Daarnaast stelt Somers ook vast dat de regering ook investeert in mensen. “Welzijn, onderwijs, wonen, cultuur en jeugd… In al deze sectoren wordt het komende jaar extra geld geïnvesteerd. Voor extra plaatsen. In de kinderopvang. In de woon- en zorgcentra. Op de sociale huurmarkt. In de scholen. Bij de jeugdverenigingen. Zij krijgen opnieuw zuurstof. Financiële ademruimte, die hen toelaat mensen te helpen en jongeren kansen te geven.”

Hij verwijst daarbij ook naar de hervormingen van de regering, onder meer in welzijn en in het onderwijs. “Vele van die hervormingen botsen op weerstand. Op conservatieve krachten die zich verzetten tegen verandering. Het is goed dat de Vlaamse regering hier niet aan toegeeft.”

Een open samenleving

Ten derde maakt de regering ook werk van een open Vlaanderen. “Een Vlaanderen dat maatschappelijke veranderingen niet ziet als een bedreiging, maar als een opportuniteit. Men bouwt immers ook geen economisch en sociaal paradijs op een gesloten, verdeelde samenleving. Op – met andere woorden – een maatschappelijk kerkhof.”

Hij verwijst daarbij naar de inclusieve toon van de minister-president, alsook naar het voornemen van minister van jeugd, Sven Gatz, om ons jeugdwerk diverser te maken. “Want vooroordelen worden levenslang overwonnen als kinderen samen opgroeien, samen spelen en vrienden worden.”

Gezonde begroting

Het enige juiste antwoord dat we voor Somers kunnen geven op de onzekerheid van vandaag is optimisme en hoop. “Geen naiëf optimisme. Geen ijdele hoop, dat op niets stoelt. Maar een optimisme dat onderbouwd is. Gedragen wordt door sterke fundamenten.” Daarom is het geod dat de Vlaamse financiën gezond zijn. “Deze regering, met een liberale minister van begroting, heeft de Vlaamse financiën gezond gemaakt. Dat ging niet vanzelf. Het was en is een inspanning van maar liefst 2 miljard euro. Maar het is haar gelukt. En ook dat wekt vertrouwen.”

Lees hieronder de volledige toespraak van Bart Somers.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder