Sla navigatie over

Vlaamse regering dringt CO2-uitstoot terug met ambitieus klimaatplan

De Vlaamse regering heeft een ambitieus klimaatplan uitgewerkt. Met 40 maatregelen wordt tegen 2030 de CO2-uitstoot fors teruggedrongen. Er komt een ongeziene renovatiegolf om het verouderde Vlaamse woningpatrimonium energiezuiniger te maken. Nieuwe woningen zullen 100% fossielvrij gebouwd worden. En er wordt radicaal de switch gemaakt naar een elektrificatie van ons wagenpark. De Vlaamse regering legt de lat hoog en neemt op die manier haar verantwoordelijkheid om ook de volgende generaties een duurzame en welvarende toekomst te garanderen.

Met het nieuwe klimaatplan schroeft de Vlaamse regering haar klimaatambities stevig verder op. En het verbindt hier meteen ook concrete en ambitieuze maatregelen aan om dit engagement ook hard te maken. Het gaat in totaal om maar liefst 40 nieuwe maatregelen die bovenop de al bestaande 350 maatregelen van het Vlaamse Energie en Klimaatplan komen. De meest opvallende maatregelen? We gaan in de toekomst minder energieverslindend wonen en we zullen ons duurzamer verplaatsen.

Energiezuinige gebouwen

De meest duurzame energie is de energie die je niet gebruikt. Daarom zetten we in op een nooit geziene renovatiegolf van onze woningen. Elke woning die in de toekomst verkocht wordt met een E-label of slechter, wordt gevraagd om te renoveren tot minstens een D-label binnen de vijf jaar. Bovendien zal er een pad uitgestippeld worden om in de komende jaren de labels verder aan te scherpen in lijn met de lange termijn renovatiestrategie waardoor we in 2050 een klimaatneutraal patrimonium kunnen realiseren.

Kopers worden daarbij uiteraard ondersteund. Zo wordt de premie voor hybride warmtepompen verhoogd van 800 naar 1500 euro en voor warmtepompen van 1500 naar 2250 euro voor alle bestaande woningen. Ook kunnen ze rekenen op een renteloos renovatiekrediet dat bovenop de bestaande premies komt. We geven daarbij incentives aan zij die verder willen springen dan het minimumlabel. Eigenaars die willen renoveren tot een label C,B of A kunnen zelfs rekenen op een lening met een negatieve rente.

Op die manier zorgen we voor een win-win. We dringen de totale uitstoot van onze private gebouwen terug én bewoners zullen kunnen genieten van een lagere energierekening, meer comfort en een opwaardering van hun woning.

Tegelijk zorgen we ervoor dat nieuwbouw fossielvrij wordt. Vanaf 2026 zullen nieuwe woningen en alle type gebouwen niet meer met fossiele brandstoffen zoals aardgas verwarmd kunnen worden. Bij een nieuwbouw woning kan er vanaf het ontwerp rekening gehouden worden met de vereisten om bijvoorbeeld via een warmtepomp te verwarmen. Deze keuze op het geëigende moment nemen, creëert de meest kostenefficiënte oplossing. Een voordeliger distributienettarief voor warmtepompen die de elektriciteitsfactuur omlaag haalt, moet daarbij helpen.

Duurzaam vervoer

Betere fietsinfrastructuur, een vergroening van het openbaar vervoer, een modal shift naar water en vergroening van het goederenvervoer en de elektrificatie van ons wagenpark. Dat zijn de pijlers om ons in de toekomst duurzamer te verplaatsen. De Vlaamse regering is ervan overtuigd dat dit mogelijk is. We zien immers nu al dat automobielsector volop inzet op elektrisch rijden. Een steeds groter assortiment en dus ook steeds meer betaalbare elektrische wagens is het resultaat. Daarom zullen vanaf 2029 enkel nog elektrische wagens ingeschreven kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat de burger niet aan comfort moet inboeten, zorgt de Vlaamse regering tegen 2030 voor maar liefst 100.000 publieke laadpunten.

Een sociale taks shift

Met het klimaatplan werken we aan een duurzame toekomst. Stilstaan is geen optie. Later compenseren waar nu nog in fossiele brandstoffen wordt geïnvesteerd zal duurder zijn. We maken nu moedige keuzes zodat het later beter wordt voor iedereen. Dat zal een inspanning vragen van ons allemaal: overheid, bedrijven en burgers. En daarbij moeten we ervoor zorgen dat we niemand achter laten. We ondersteunen daarom burgers om duurzamer te wonen en zich te verplaatsen. Denk bijvoorbeeld maar aan de subsidies voor renovaties. En daarnaast zorgen we  voor een taks shift én taks cut. Zo schrappen we maximaal de subsidies voor fossiele brandstoffen en voeren we een aardgasheffing in. Die inkomsten gebruiken we om drastisch kosten te schrappen in de elektriciteitsfactuur en deze zo te verlagen.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder