Sla navigatie over

Vlaamse regering geeft duidelijkheid over uitdoven van woonbonus

De belastingvermindering voor woonleningen verdwijnt vanaf 1 januari 2020. Voor bestaande leningen verandert er niets. De Vlaamse regering geeft duidelijkheid over de gevolgen van deze beslissing voor iedereen die de komende periode een woning wil kopen. Zo zal iedereen ofwel nog kunnen genieten van de woonbonus, ofwel kunnen genieten van de compenserende verlaging van de registratierechten. Niemand zal dus tussen twee stoelen vallen.

De woonbonus werd ingevoerd op een moment dat de rentevoeten op woonleningen gemiddeld hoger dan 5% waren. Lenen was dus duur. De jaarlijkse fiscale aftrek van die lening milderde de rentelasten en zo hielp de overheid mensen om een eigen woning te verwerven. Uit alle wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat de woonbonus de woonprijzen heeft opgedreven. Zo schoot ze haar doel voorbij. Vandaag zijn de rentelasten ook bijzonder laag waardoor lenen een pak goedkoper is geworden. Daarom beslist de nieuwe Vlaamse regering om de woonbonus vanaf volgend jaar te laten uitdoven voor nieuwe contracten. Ter compensatie daalt de belasting op de aankoop van een woning -de zogenaamde registratierechten- naar 6%. Twee jaar geleden bedroeg het standaardtarief nog 10%.

Wat betekent deze beslissing concreet?

Bestaande leningen met woonbonus:

  • De belastingvermindering blijft gewoon ongewijzigd bestaan zolang je lening loopt.
  • Voor herfinancieringen, heropnames en pandwissel blijven de spelregels gelden die ook vroeger al golden bij de woonbonus.
  • Het zal na 1 januari 2020 wel niet mogelijk zijn om je leentermijn te verlengen om nog langer dan voorzien van de woonbonus te kunnen genieten.

Nieuwe leningen afgesloten voor 1 januari 2020:

  • Wanneer je lenings- en koopakte ten laatste voor 31 december 2019 is verleden, zal je nog kunnen genieten van de woonbonus. Je betaalt in dat geval 7% registratierechten of 6% wanneer je ingrijpende energetische renovaties doet.

Nieuwe leningen afgesloten vanaf 1 januari 2020:

  • Je kan niet langer genieten van de woonbonus. Je betaalt 6% registratierechten, of 5% bij een ingrijpende energetische renovatie.
  • Dit verlaagd tarief van 6% zal ook gelden wanneer je het aankoopcompromis nog in 2019 tekende en de notariële aktes pas worden verleden in 2020. Op die manier garandeert de overheid dat er niemand tegelijkertijd én de woonbonus misloopt én niet van de verlaagde registratierechten kan genieten.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder