Sla navigatie over

Vlaamse Regering houdt haar schuld onder controle

In 2008 was de Vlaamse directe schuld zo goed als afgebouwd. Door de financieel-economische crisis, die gepaard ging met tijdelijke begrotingstekorten en noodzakelijke financiële participaties in KBC, Dexia en Ethias, kwam de directe schuldpositie evenwel zwaar onder druk. Samen met het effect van een verstrengde invulling van de geconsolideerde begrotings- en schuldstatistieken door het ESR2010, waardoor bvb. de schulden van de sociale huisvestingsactoren in de geconsolideerde Vlaamse schuld dienden te worden opgenomen, steeg de Vlaamse geconsolideerde schuld de afgelopen jaren van 8 miljard euro eind 2008 tot ongeveer 19 miljard euro in 2015, ofwel ongeveer 4,5% van het BBP.

Vlaanderen investeert in infrastructuur en sociale huisvesting

Verwacht wordt dat de totale Vlaamse schuld zal stijgen tot 35 miljard euro in 2022, ofwel ongeveer 7% van het BBP. Er staan dan ook heel wat investeringen klaar. Zo komt de Vlaamse regering haar belofte na en zal ze de prefinanciering Oosterweel ten belope van 3,5 miljard euro op zich nemen. Deze investering betaalt zichzelf op termijn terug op basis van tolheffing.

Daarnaast zet de Vlaamse regering fors in op de bouw van sociale huurwoningen en het verstrekken van sociale leningen. Door het feit dat de Vlaamse overheid de sociale huisvestingsactoren momenteel zelf financiert, neemt hierdoor ook de schuld de komende jaren met ongeveer 1 miljard per jaar toe. Tegenover die schuld staan uiteraard ook hypothecaire leningen die verstrekt zijn voor het bouwen van woningen. Daarnaast neemt de Vlaamse overheid, in het kader van de zesde staatshervorming, ook een stuk van de federale overheidsschuld over. Meer specifiek gaat het om een bedrag van 5 miljard euro aan engagementen ten aanzien van de ziekenhuissector.

In functie van de Europese begrotingsregels, blijft de Vlaamse schuldpositie ondanks de toename laag: Vlaanderen is namelijk goed voor 30% van de overheidsinvesteringen in dit land. Hiervan vertrekkend, heeft Vlaanderen conform de principes uit het verdrag van Maastricht recht op een schuld van 60% x 30%, ofwel 18% van het BBP.

Goede rating behouden en zichzelf terugbetalende schuld

Vlaanderen heeft volgens de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s een huidige Aa2-rating, terwijl België een Aa3-rating heeft. Dit toont aan dat de Vlaamse financiële positie momenteel gezond en uniek is. Slechts vier regio’s in Europa krijgen een betere rating dan hun federale overheid: het Baskenland, de regio Lombardije, de autonome provincie Trento en Vlaanderen.

Momenteel bedraagt de Vlaamse schuldratio 46% (verhouding begroting/schuld), wat zeer laag is. Om de komende jaren een goede ratingpositie te behouden, besliste de Vlaamse regering dat de Vlaamse schuld de komende jaren – rekening houdende met de geplande investeringen – maximaal mag oplopen tot 65% van de jaarlijkse begroting.

“Naast het beperken van de schuld zorgen we ervoor dat de Vlaamse schuld altijd kan worden ingelost door de verkoop van activa. Op die manier zijn er geen belastingen nodig om de Vlaamse schuld te dragen”, stelt minister Tommelein. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder