Sla navigatie over

“Vlaamse regering trekt Vlaanderen uit de crisis”

Met een inspanning van 2 miljard euro heeft de Vlaamse regering de begroting op orde gezet. En zo kwam er ruimte voor nieuw beleid, voor extra investeringen in onderwijs, welzijn, innovatie en mobiliteit. Dat is volgens Open Vld-fractieleider Bart Somers de essentie van het begrotingsbeleid van de Vlaamse regering. “En daarmee trekt de Vlaamse regering Vlaanderen uit de crisis.” Somers pleitte in zijn toespraak ook voor een inclusieve samenleving, als enige juiste antwoord op de angst en onzekerheid van vandaag.

Traditiegetrouw debatteert het Vlaams Parlement in de laatste week voor de kerstvakantie over de begroting voor het volgende jaar. Bart Somers benadrukte dat de Vlaamse regering doet wat van haar verwacht wordt: de begroting op orde houden. “Dat wekt vertrouwen,” zegt Somers.

“Economie doen groeien, is ook kansen doen groeien”

Hij verwees in zijn toespraak ook naar verschillende andere maatregelen en hervormingen, die Vlaanderen sterker maken. Zo komen er dit jaar 55.000 job bij. Volgend jaar voorspelt men zelfs een groei van 120.000 jobs. “De regering heeft in die jobgroei een belangrijk aandeel gehad. Door te kiezen voor lastenverlagingen heeft ze – samen met de federale overheid – arbeid goedkoper gemaakt.”

Deze maatregelen zorgen er ook voor dat de gezinnen erop vooruit gaan. “De Nationale Bank berekende dat de komende jaren het reëel beschikbaar inkomen systematisch zal stijgen. De mensen gaan erop vooruit,” zegt Somers.

Door extra jobs te creëren groeit niet alleen de economie, maar groeien ook de kansen voor mensen. Somers: “Het beleid van deze regering is daarom zeer sociaal: door de economie te laten groeien, laten we ook de kansen groeien. Kansen om uit de armoede te geraken of te blijven. Kansen op een degelijk inkomen. Kansen om hun kinderen te laten studeren en op hun beurt beter te wapenen voor de toekomst. Kortom: kansen op een beter leven.” Somers juicht ook toe dat er extra inspanningen komen om kinderen van jongsaf aan naar de kleuterschool te laten gaan. Omdat we goed genoeg beseffen dat onderwijs een belangrijke, zo niet dé belangrijkste, hefboom is om uit de kansarmoede te geraken.”

Mensen inspireren en stimuleren

Somers wijst erop dat een regering vooral moet inspireren en stimuleren. Het zijn echter de mensen die de samenleving maken. Het zijn bijvoorbeeld ondernemers die opnieuw vertrouwen hebben en mensen aanwerven. Maar het zijn ook de mensen die zonnepanelen leggen of elektrische wagens kopen en zo de energiewende in Vlaanderen vorm geven. De regering moedigt hen daarbij aan. “Investeren in zonnepanelen, investeren in groene energie is opnieuw hip. Opnieuw aantrekkelijk. En ook dat is de verdienste van deze regering. Niet door de fouten van het verleden te maken, met hoge – te hoge – subsidies, maar door gerichte maatregen en – vooral – door overtuigingskracht,” zegt Somers.

Moedig beleid als antwoord op angst en onzekerheid

Somers kwam in zijn toespraak ook terug op de aanlagen in Berlijn. Hij gaat in tegen politici die de angst en onzekerheid willen uitbuiten en de samenleving verder verdelen. Somers: “We kunnen de muren die ons beschermen tegen terreur hoger maken, dikker. Maar dat vraagt moed. Om in tijden van angst tegen de stroom in te gaan. Om niet te surfen op de golven van het ongenoegen, maar door vastberaden uit te leggen dat een verdeelde samenleving een kwetsbare samenleving is. Een moedige politicus pleit vandaag onomwonden voor een inclusief beleid.” Daarbij moeten we de segregatie in onze samenleving tegen gaan: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de huisvesting. “Een eerlijk en moedig beleid kan onze samenleving sterker, warmer en dus ook veiliger maker.”

Lees hier de volledige toespraak van Bart Somers.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder