Sla navigatie over

Vlaamse parlementsleden pakken wetgeving rond toegankelijkheid van openbare gebouwen aan


“Toegankelijkheid is een mensenrecht en betekent dagelijkse vrijheid voor heel wat mensen. De publieke ruimte moet er voor iedereen zijn.”

De toegankelijkheid in Vlaanderen is vandaag ondermaats. Uit een rapport van toegankelijkheidsbureau Inter Vlaanderen bleek dat de Vlaamse wetgeving rond toegankelijkheid van openbare gebouwen amper wordt nageleefd. Ook het openbaar vervoer en digitale toepassingen zijn in Vlaanderen vaak onvoldoende toegankelijk voor bijvoorbeeld mensen met een beperking. Drie Vlaamse parlementsleden werkten daarom het voorbije jaar een voorstel uit om de toegankelijkheid te verbeteren en te zorgen dat er met de geldende normen rekening wordt gehouden bij het bouwen en renoveren van openbare gebouwen. “De mentaliteit moet wijzigen. Een toegankelijke openbare ruimte is goed voor iedereen. Niet alleen voor mensen met een beperking, ook voor ouders met een kinderwagen, mensen die moeilijk te been zijn, enzovoorts”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Maurits Vande Reyde (Open Vld), Inez De Coninck (N-VA) en Tinne Rombouts (CD&V).

De wetgeving rond toegankelijkheid in Vlaanderen is meer dan tien jaar oud, maar blijkt in de praktijk amper effect te hebben. Daarom stellen de drie parlementsleden nu een reeks aanpassingen voor. Het is daarbij niet de bedoeling om elk slecht toegankelijk gebouw of plein omver te werpen. Versterkte wetgeving moet er echter wel voor zorgen dat de openbare infrastructuur die vandaag wordt gebouwd, wél toegankelijk is.

Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, baseert zich op het Scandinavische model: “Daar is ‘Universeel Ontwerp’, het rekening houden met toegankelijkheid vanaf de ontwerpfase, een mensenrecht. Bij elk openbaar bouwwerk wordt er op voorhand nagedacht of en hoe het toegankelijk is voor iedereen. In Vlaanderen doen we dat nog niet. Daardoor komen er achteraf vaak dure en omslachtige aanpassingen, die weinig effect hebben. Dat nieuwe treinstellen of fonkelnieuwe gemeentehuizen vaak niet toegankelijk zijn, beperkt velen in hun vrijheid.”

“De Vlaamse overheid moet het goede voorbeeld geven door de best beschikbare praktijken over te nemen en in te zetten op publieke gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast gaan we samen met de lokale besturen, Vlaams Bouwmeester en Inter ondersteuning geven aan publieke en private spelers om hun gebouwen toegankelijker te maken. Hiermee zorgen we voor een toegankelijker en inclusiever Vlaanderen waar een handicap geen belemmering moet zijn”, aldus Inez De Coninck, Vlaams Parlementslid voor N-VA.

Tinne Rombouts, Vlaams Parlementslid voor CD&V, beklemtoont de noodzaak dat het belang van toegankelijkheid moet doordringen in de ganse samenleving. Nog te vaak is er te weinig aandacht voor en kennis over toegankelijkheid en wordt er ten onrechte van uitgegaan dat het een te grote meerkost met zich zou meebrengen: “Iedereen moet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een toegankelijke omgeving en openbare gebouwen zijn daar een essentiële  voorwaarde voor. Daartoe is een ketenaanpak nodig die begint bij de opleiding van iedereen die bij de realisatie van een gebouw betrokken is – van architect tot bouwvakker en vergunningverlener – en gaat tot een gerichte controle op de toegankelijkheidsvereisten bij de oplevering van de gebouwen. Alleen op die manier kan een brede en gedragen toegankelijkheidsstrategie uitgebouwd worden die maakt dat het garanderen van toegankelijkheid een “way of life” wordt.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder