Sla navigatie over

Vlaamse regering zet inflatiebonus in voor zij die het hardst getroffen zijn door de energiecrisis

De Vlaamse regering zal de inflatiebonus inzetten om de mensen en bedrijven die het hardst getroffen worden door de energiecrisis te ondersteunen. De werkende en lagere middenklasse geniet niet van het sociaal tarief en haalt te weinig voordeel uit de automatische loonindexering.  Om die groep extra te ondersteunen wordt de doelgroep van de jobbonus uitgebreid tot zij die 2.900 euro bruto verdienen. Het bedrag van de jobbonus wordt voor dit jaar ook éénmalig opgetrokken met 100 euro voor iedereen. Die filosofie wordt ook doorgetrokken in het Groeipakket waar het basisbedrag terug jaarlijks met 2% wordt geïndexeerd, de sociale toeslag verhoogt met 15 euro en de doelgroep van de sociale toeslagen wordt uitgebreid met 50.000 kinderen. Voor bedrijven is er een pakket van 250 miljoen euro aan premies en daarnaast worden ook goedkope leningen voorzien. Zowel  zelfstandigen, zoals bakkers en beenhouwers, KMO’s als grote bedrijven komen hiervoor in aanmerking. Daarnaast wil Vlaanderen de mensen en bedrijven ook ondersteunen in de structurele energietransitie.

De energiecrisis treft burgers en bedrijven ongemeen hard. Dat geldt in het bijzonder voor de lagere middenklasse. Mensen die hard werken maar geen aanspraak maken op sociale tarieven. De inflatiebonus die de Vlaamse regering onverwacht kan gebruiken zal ingezet worden om de werkende lagere middenklasse te ondersteunen.

Koopkracht voor de lage middenklasse

De jobbonus werd op vraag van de liberalen opgenomen in het Vlaams regeerakkoord. Die is intussen ingevoerd en zorgt ervoor dat de laagste lonen extra netto overhouden. Deze jobbonus wordt nu opnieuw dankbaar aangewend om de koopkracht van de lage middenklasse beter te beschermen tegen de oplopende facturen, zowel in de winkelkar als op de energieafrekening. De doelgroep wordt volgend jaar uitgebreid tot 2900 euro bruto, zodat meer mensen genieten van extra netto. En het bedrag dat uitgekeerd wordt, zal voor iedereen die dit jaar geniet van de jobbonus opgetrokken worden met 100 euro. De laagste inkomens zullen daardoor op het einde van het jaar 700 euro extra op hun rekening zien verschijnen.

Dezelfde filosofie wordt overgenomen in het Groeipakket. Gezinnen zullen hun basispakket geïndexeerd zien worden met 2% in plaats van met 1%. De groep die nu al recht heeft op sociale toeslagen, zal vijftien euro per maand extra ontvangen. Tevens wordt voor hen 2 keer in een eenmalige premie van 100 euro per kind voorzien.

En de groep die recht heeft op deze sociale toelagen, wordt uitgebreid met zo’n 50.000 kinderen. Voor een gezin met twee kinderen betekent dit 108 euro extra per maand, voor een gezin met drie kinderen tot 260 euro extra per maand. Deze aanpak ligt, net als bij de jobbonus, in lijn met de wens van Open Vld om de middelen gericht in te zetten op de ondersteuning van de lage middenklasse. 

Vlaams Minister Bart Somers: “We moeten eerlijk zijn met de mensen. We kunnen onmogelijk alle leed wegnemen. Maar we hebben vandaag wel een akkoord bereikt dat voor veel mensen een wezenlijk verschil betekent.  Voor zij die hard werken, maar toch hun facturen niet meer kunnen betalen. Voor zij die hun kinderen ’s ochtends naar de kinderopvang brengen, maar toch geen aanspraak maken op sociale toelagen. Dankzij de uitbreiding van de jobbonus en het groeipakket, zorgen we voor extra netto op deze mensen hun rekening.”

Om de zoektocht van werkende mensen naar opvang voor hun kinderen te vergemakkelijken, wordt er bovendien tot en met 2027 jaarlijks 100 miljoen extra uitgetrokken voor de kinderopvang. Met deze injectie worden extra plaatsen gecreëerd én wordt ervoor gezorgd dat er meer begeleiders zijn per kind.

Premies en leningen voor bedrijven

Ook bedrijven worden zwaar getroffen wordt door de oorlog in Oekraïne. Om hen te helpen deze klap op te vangen, is er een pakket van premies uitgewerkt ter waarde van in totaal zo’n 250 miljoen euro en kunnen bedrijven intekenen op goedkope leningen. Omdat produceren in sommige gevallen gelijk staat aan verlies maken, overwegen steeds meer bedrijven namelijk om de productie stil te leggen. Door hen te ondersteunen wil de Vlaamse regering bedrijven en ook hun werknemers beschermen tegen tijdelijke stopzetting van de activiteiten en delokalisatie van activiteiten en dus zo een ontwrichting van onze economie te voorkomen.

Vlaams Minister Bart Somers: “Van cruciaal belang is dat we naast de grote bedrijven en KMO’s, hier de kleinere bedrijven, de zelfstandigen niet uit het oog verliezen. Denk bijvoorbeeld maar aan de bakker bij je om de hoek die zijn gasfactuur maal vijf heeft ziet gaan. Ook zij verdienen en krijgen onze steun. Het was belangrijk dat er niet enkel leningen kwamen die op termijn ook terugbetaald moeten worden, maar ook premies om ze te ondersteunen in deze moeilijke tijden.”

Energietransitie

Naast deze koopkrachtmaatregelen tegen de energiecrisis, zet de Vlaamse regering ook een boost op de energietransitie. Zo wil ze ook de facturen van de mensen op de lange termijn omlaag halen én ervoor zorgen dat Vlaanderen minder energie-afhankelijk wordt. Twee maatregelen springen in het oog. Ten eerste komt er een koppeling van de indexering van huurprijzen aan de energiezuinigheid van het huurpand. Enkel woningen en appartementen met label A, B en C zullen een volledige indexatie kunnen doorvoeren. Voor label D is dit een indexatie aan 50% en voor label E en F of woningen zonder label is dit 0%.

Om huurders ook op middellange termijn te beschermen zullen tegen 2032 appartementen en rijwoningen over een energielabel C moeten beschikken en open of halfopen bebouwing over een energielabel D. Hiermee wordt een duidelijk signaal gegeven om het renovatieritme op te krikken.

Ten tweede krijgen de lokale besturen extra middelen om het energiebeleid kracht bij te zetten. 19 miljoen euro wordt tot eind 2024 uitgetrokken om de energiecellen van de OCMW’s te versterken. In navolging van de vaccinatiecentra, worden deze renovatiecentra het eerste aanspreekpunt voor burgers om hen te helpen hun huis energiezuiniger te maken en hun energierekening terug te dringen.  10 miljoen wordt de komende twee jaar vrijgemaakt voor een versterking van het Lokaal Energie en Klimaat Pact met de lokale besturen: Ambitieuze lokale besturen op het vlak van energie en klimaat worden zo aangemoedigd om tot wijkrenovaties over te gaan, zonnepanelen op publieke daken te leggen en de energie hiervan te delen met hun burgers.

Investeren

Tot slot blijft de Vlaamse regering ook budget uittrekken voor investeringen. Zo wordt er 285 miljoen extra uitgetrokken voor openbare werken en mobiliteit.

Vlaams minister Lydia Peeters: “We investeren volgend jaar 11,4 miljoen extra in leerlingenvervoer, vanaf 2024 gaat het zelfs om 25 miljoen recurrent. Voor de verledding van onze autosnelwegen voorzien we bijkomend 15 miljoen euro en om Vlaanderen te wapenen tegen overstromingen nog eens 60 miljoen. De rode lijn is duidelijk. We zorgen voor de meest kwetsbaren. En we nemen het voortouw op vlak van energie en klimaat.”

Ook de lokale besturen krijgen extra middelen. Zij ontvangen de komende drie jaar 300 miljoen euro extra om zich te wapenen tegen de oplopende energie- en loonkosten waarmee zij geconfronteerd worden. Op die manier wil Vlaanderen voorkomen dat er zand komt in de lokale investeringsmotor.

Vlaams Minister Bart Somers: “Onze lokale besturen zijn goed voor een derde van alle overheidsinvesteringen. Maar omdat ook zij enorm hard getroffen worden door de oplopende personeels- en energiekosten, dreigen zij deze investeringen vaker te moeten uitstellen. Met deze extra impuls zorgen we ervoor dat deze motor niet stilvalt.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder