Sla navigatie over

Vlaamse regering sluit een akkoord met het ACV om de stakingen te stoppen

Deze nacht werd na constructieve onderhandelingen onder leiding van minister Gwendolyn Rutten een akkoord gesloten met het ACV om hun vakbondsacties te stoppen. De modernisering van het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid die voorlag, blijft het uitgangspunt in het akkoord. Algemeen geldt dat nieuwe ambtenaren bij de Vlaamse overheid in de toekomst niet langer standaard vast benoemd zullen worden. De vaste benoeming wordt dus uitgefaseerd. Voor specifieke gezagsfuncties blijft een nieuwe statutaire benoeming nog steeds mogelijk. Huidige personeelsleden kunnen hun statuut behouden.

Vlaams minister van Bestuurszaken Gwendolyn Rutten: Ik wil de vakbonden en alle medewerkers bedanken voor de constructieve en intensieve samenwerking. De wil om te hervormen was er, ook in moeilijke omstandigheden. Ik dank in het bijzonder het ACV om haar verantwoordelijkheid te nemen. Ik hoop dat de komende dagen ook de andere vakbonden de voordelen van dit akkoord zullen inzien. Het is een 4-jarig traject geweest, met als resultaat een modernisering van het Vlaamse personeelsstatuut. Met dit akkoord zal het ACV haar staking stoppen en kan de regering overgaan tot de uitvoering van een historische hervorming.”

Tijdens het overleg dat van start ging op dinsdagavond werden de laatste knopen doorgehakt. Voor de binnenvaartbegeleiders is overeengekomen dat hun functie zal worden ingedeeld als gezagsfunctie, gelet op de handhavingsrol die ze uitvoeren. Voor de gehele nautische keten wordt aan een voorstel tot globale hervorming gewerkt. Deze hervorming zal los staan van de huidige voorliggende modernisering van het personeelsbeleid.

Voor de Openbare Psychiatrische Zorgcentra is overeengekomen om een nieuwe loonmethodiek in te voeren, de zogenaamde IFIC-loonschaal, en dit met een retroactieve inwerkingtreding vanaf 1 januari 2023. Daarnaast waren er specifieke vragen tot verduidelijking over de voorliggende hervorming. Deze werden punt per punt beantwoord en besproken met de vakbonden.

Het ACV engageert zich om de huidige stakingen stop te zetten. De Vlaamse regering roept de andere vakorganisaties op om zich bij voorliggend akkoord aan te sluiten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder