Sla navigatie over

Vlaanderen krijgt digitale meters

Wat? 
‘We kiezen voor een eenvoudige digitale meter die je kan uitbreiden met slimme toepassingen. De digitale meter is noodzakelijk om de omslag te maken naar een decentraal energiesysteem waarin we steeds meer onze eigen, hernieuwbare energie produceren. In 2019 start de uitrol’ zegt Tommelein.

Waarom? 
Digitale meters zijn noodzakelijk in ons energiemodel van de toekomst: een model waarbij iedereen steeds meer zijn/haar eigen hernieuwbare energie opwerkt. Voor zo’n decentraal energiesysteem hebben we een slim net nodig. Digitale meters maken dit mogelijk. In combinatie met slimme toepassingen kunnen digitale meters er ook voor zorgen dat we energie besparen. Samen met slimme toestellen en/of opslagsystemen zullen ze ons helpen om ons energieverbruik slim te plannen. Bovendien worden de klassieke Ferrarismeter – de mechanische enkelvoudige of tweevoudige elektriciteitsmeter die we allemaal kennen –niet meer gemaakt.

De Vlaamse regering heeft daarom vandaag het plan van minister van Energie Bart Tommelein goedgekeurd voor de uitrol van de digitale meters in Vlaanderen. ‘We kiezen voor een eenvoudige digitale meter, die je zal kunnen uitbreiden met slimme toepassingen. We laten mensen dus zelf kiezen hoeveel ‘toeters en bellen’ ze willen. Op die manier zal ook de markt volop spelen. Dat werkt lagere prijzen en innovatie in de hand’, zegt Tommelein.

Wanneer? 
De overstap naar digitale meters start in 2019 en zal geleidelijk gebeuren. Nieuwe huizen en huizen die ingrijpend energetische gerenoveerd worden zullen als eerste een digitale meter krijgen. Ook wie een budgetmeter heeft of zonnepanelen op het dak komt in het begin aan de beurt. 

Kosten? 
Bart Tommelein wil de kost van de digitale meters zo laag mogelijk houden. ‘Door de keuze voor een vrij eenvoudige meter, kunnen we bestaande standaardmeters gebruiken en dezelfde meter uitrollen over heel Vlaanderen.’ De minister wijst erop dat we via de meters ook kosten zullen besparen. ‘Omdat de digitale meters via software en vanop afstand kunnen worden gestuurd, zijn er geen aparte budgetmeters meer nodig. Thuisopmetingen worden overbodig, de meters sturen hun informatie immers zelf naar de netbeheerder. En energiefraude met tellers of zonnepanelen zullen we veel sneller detecteren.’

Zonnepanelen? Terugdraaiende teller?
Wie zonnepanelen heeft of er plaatst voor eind 2020, behoudt minstens 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller. Tot 31/12/2020 blijft dit een recht voor iedereen, voor sommigen kan het dus zelfs iets meer zijn dan 15 jaar.

Bart Tommelein: ‘Wie zonnepanelen heeft, zal hetzelfde rendement behouden. En opdat zonnepanelen ook in de toekomst interessant zouden blijven, komt er voor nieuwe installaties vanaf 2021 een compensatieregeling.’ De prosument zal zelf kunnen kiezen om vroeger over te stappen van het voordeel van de terugdraaiende teller naar die compensatieregeling.

Privacy?
Omdat de digitale meters veel data verzamelen over individueel energieverbruik, is privacy een belangrijk aandachtspunt. Er wordt duidelijk bepaald wie de data waarvoor mag gebruiken. Voor ander gebruik moet de verbruiker steeds zijn/haar expliciete toestemming geven. 

De Vlaamse regering legt het plan nu voor aan de stakeholders en de VREG. Die laatste zal een kosten-batenanalyse maken. ‘Uiteraard wachten we die analyse af en zullen we bijsturen indien nodig. Dat stond altijd al buiten kijf. Maar in heel Europa is men bezig met de uitrol van slimme meters. We mogen die trein echt niet missen’ besluit Bart Tommelein.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder