Sla navigatie over

Vlaanderen moet snel werk maken van gemeenschapsdienst voor werkzoekenden

Voor Somers moet de gemeenschapsdienst de kansen op werk verhogen voor mensen die al lang werkzoekend zijn. “De gemeenschapsdienst heeft tot doel de werkzoekende contact te laten houden met de arbeidsmarkt, zijn arbeidsattitudes aan te scherpen, hem uit het isolement te halen en zijn of haar gevoel van eigenwaarde te versterken. Tegelijk kunnen langdurig werkzoekenden via gemeenschapsdienst een nuttige bijdrage leveren aan onze samenleving en helpen een aantal noden te verlichten. Dit kan zeker bijdragen tot een meer positieve houding tegenover mensen die – heel vaak buiten hun wil om – langdurig werkzoekende zijn,” zegt Somers.

Lokale besturen nauw betrekken

In de uitwerking van de gemeenschapsdienst ligt voor Somers een belangrijke taak weggelegd voor de lokale besturen. “Steden en gemeenten zijn het best geplaatst om een regierol op te nemen in het concreet uitbouwen van deze gemeenschapsdienst. Zij weten heel goed welke noden er zijn en dus welke taken zinvol kunnen zijn.” Bart Somers denkt o.m. aan een boodschappen- of klusjesservice voor senioren en mindervalide mensen, de versterking van het verkeerstoezicht aan schoolomgevingen, voor- en naschoolse leerlingenopvang of de thuisbedeling van boeken uit de bibliotheek. "Zinvolle taken, zowel voor de samenleving als voor de betrokken werkzoekende zelf," aldus Somers.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder