Sla navigatie over

“Vlaanderen niet in het rood laten gaan”

Onder impuls van Vlaams begrotingsminister Annemie Turtelboom is de door de Vlaamse regering ingediende begroting 2015 in evenwicht. Daarvoor moest een tekort van 1,16 miljard euro worden weggewerkt. “Het is cruciaal dat de nieuwe Vlaamse regering haar begroting van meet af aan op orde houdt. Door de zesde staatshervorming zijn heel wat nieuwe bevoegdheden en middelen overgedragen. Als we toelaten dat Vlaanderen meteen in het rood gaat, wordt het later alleen maar moelijker om terug een begroting in evenwicht te hebben,” zegt Bart Somers.  

Bovendien betekent het uitstellen van de inspanningen dat de overheidsschuld verder gaat stijgen. “De SP.a kiest voor een schuldstrategie. In een land dat al een overheidsschuld heeft van 107% van het BBP is dat economische harakiri,” zegt Bart Somers.  

SP.a-bocht van 180 graden  

Bart Somers wijst ook op slordigheden in de voorstellen van de SP.a. "Men stelt voor de ouderbijdrage te verlagen voor kinderopvang en bouwt een redenering op dat die budgetneutraal is wegens de (federale) fiscale aftrek. Men vergeet echter dat die aftrek begrensd is op 11,20 euro per dag en dat er dus wel degelijk een budgettair effect zal zijn," zegt Somers.

De liberale fractieleider hekelt ook het feit dat de SP.a met haar alternatieve begroting een bocht van 180 graden neemt in vergelijking met haar verkiezingsprogramma. “In haar programma voorzag de SP.a voor Vlaanderen 1,9 miljard euro besparingen. Vandaag komt ze terug op deze ambitie en spreekt de partij over amper 195 miljoen euro besparingen. Die andere 1,705 miljard besparingen uit hun programma hebben ze blijkbaar overboord gegooid. Dat is weinig geloofwaardig,” aldus Somers. “Bovendien heeft de SP.a in april van dit jaar op het Overlegcomité nog een begrotingstraject goedgekeurd met daarin een begrotingsevenwicht voor de gemeenschappen en gewesten. Ook hierop komen ze vandaag terug, wat weinig consequent is. Of vraagt de SP.a dat we minder in Vlaanderen besparen en dan meer in de federale sociale zekerheid?”  

Koers houden  

Bart Somers vraagt de Vlaamse regering om koers te houden. “De Vlaamse regering kiest voor noodzakelijke besparingen en hervormingen. Dat wekt weerstand op en we hebben begrip voor de vragen en de onrust. Maar het is belangrijk dat we op koers blijven en onze financiën gezond maken. Enkel zo creëren we ook toekomstige beleidsruimte om belangrijke problemen zoals de wachtlijsten weg te werken. De teugels nu gaan vieren, zoals SP.a voorstelt, betekent alleen maar nog zwaardere inspanningen in de toekomst.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder