Sla navigatie over

Vlaanderen wil op termijn snelwegen voor elektrische fietsen

De fietsinfrastructuur moet zo goed mogelijk aangepast zijn aan de snelheid, het vermogen en de grootte en breedte van die fietsen. Dat staat in een resolutie van de drie meerderheidspartijen (N-VA, CD&V en Open Vld) en Groen. "Op lange termijn kunnen er zelfs elektrische fietssnelwegen, alleen voor elektrische fietsen en bromfietsen, aangelegd worden," zegt mede-initiatiefnemer Mathias De Clercq.

De partijen vragen in de resolutie om via het Fietsfonds middelen uit te trekken om de lokale besturen te ondersteunen bij de aanpassing van lokale infrastructuur aan (snelle) elektrische fietsen. Er wordt ook gevraagd om het auto- en fietsnet zoveel mogelijk te ontvlechten. Zo nodig moeten maatregelen worden getroffen om snelle elektrische fietsen extra te beschermen, onder meer met veilige kruispunten en aangepaste verkeerslichten.

"Het is dringend tijd dat elektrisch fietsen niet alleen gestimuleerd, maar ook gehonoreerd wordt", zeggen de initiatfiefnemers. "Elektrische fietsers moeten gebruik kunnen maken van aangepaste en veilige infrastructuur, zodat we het volle potentieel kunnen benutten."

Speedpedelec

In de reoslutie wordt ook gevraagd om de snelle elektrische fiets – zogenaamde speedpedelec – fiscaal en technisch als een fiets te beschouwen, en niet als een bromfiets. Ook vraagt men een oplossing voor de homologatie. Er is immers nog geen Vlaamse instantie die de homologatie van speedpedelecs en andere licht elektrische voertuigen uitvoert.

"Met deze resolutie omarmt het Vlaams Parlement het elektrisch fietsen. Het is onze taak om nieuwe, beloftevolle technologieën als deze te stimuleren ?en niet in de weg te staan. Meer beleidsaandacht voor de elektrische fiets kan bijdragen tot  ?het verder stimuleren van een nieuwe fietscultuur waarbij elke dag meer en meer mensen de fiets gebruiken voor woon-werkverplaatsingen," besluit Mathias De Clercq. 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder