Sla navigatie over

Vlaanderen zet in op nieuw Europees zeebeleid

“Vlaanderen wenst deel te nemen aan het nieuw op te richten Europees Blauw Forum”, dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld) aan minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V). Dat forum zal tal van actoren bevatten die actief zijn binnen de blauwe economie. Samen gaan ze in debat om te komen tot een duurzaam beheer van onze zeeën.

Eerder dit jaar voegde de Europese Commissie de blauwe economie toe aan de Europese Green
Deal-aanpak. In een mededeling schetste de Commissie hoe een verduurzaming van de blauwe economie kan bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen. “There is no Green Deal without the oceans”, is de kernboodschap.

De mededeling omvatte ambities op het vlak van een vermindering van de ecologische voetafdruk van de scheepvaart, de visserij of het kusttoerisme, maar bijvoorbeeld ook over het potentieel op vlak van energieproductie of duurzame voedselproductie. De Commissie wil alvast een lans breken voor de ontwikkeling van aquacultuur.

Vlaams Parlementslid Bart Tommelein (Open Vld): “Algenproductie kan volgens de Commissie aangemoedigd worden als duurzamer alternatief voor de dierlijke eiwitten die aan land worden geproduceerd. Nu wordt 60 procent van de Europese consumptie van zeevruchten en vissen ingevoerd, terwijl slechts 10 procent uit aquacultuur komt. Om onze schaarse ruimte en bronnen goed te beheren, wil de Commissie alle belanghebbenden samenbrengen in een nieuw Blauw Forum. Daar zouden beleidsmensen, wetenschappers en vertegenwoordigers van offshore windparken, de scheepsindustrie, visserij en andere sectoren van de blauwe economie in overleg moeten gaan over een duurzaam beheer van het maritieme milieu. Ik ben alvast tevreden dat Vlaanderen aan dit belangrijk initiatief wenst deel te nemen. Ook voor ons Belgisch deel van de Noordzee bevat het tal van opportuniteiten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder